Flexator välkomnar standardiserade krav

Nu ska det bli lättare att bygga standardiserade byggnader. Regeringen har beslutat att Boverket tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ska lämna förslag som bidrar till att kraven är samma över hela landet.
– Det kommer att gynna både oss som producent och beställaren, säger Ola Adolfsson, vd på Flexator.Flexator, en av Sveriges marknadsledande tillverkare inom prefabricerade verksamhetslokaler med trästomme har länge jobbat för en ökad grad av standardisering. Genom att minska de kommunala särkraven kommer byggprocessen snabbas upp avsevärt, menar Ola Adolfsson.
– Det här kommer att underlätta mycket för oss som nationell byggare. Vi ser även att det kommer att hjälpa beställarna som får en snabbare hantering av sina bygglovs- och genomförandeprocesser, säger han.

Uppdraget är en del av det bostadspaket som regeringen lade fram i somras för att stimulera bostadsbyggandet. En förutsättning, menar regeringen, är att sänka byggkostnaderna genom att kunna återanvända exempelvis ritningar, konstruktioner och utrustning i projekt över hela landet.
– Såväl för leverantörer av serietillverkade hus och byggbolag som kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor. Ett system med en decentraliserad bedömning och tillsyn i 290 kommuner kan göra det svårt att uppnå dessa fördelar eftersom varje kommun möter den aktuella byggnaden bara vid något enstaka tillfälle, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

De decentraliserade bedömningarna varierar stort från kommun till kommun vilket försvårar byggprocessen avsevärt, menar Ola Adolfsson. Därför är han mycket nöjd med fredagens besked.
– Det här är mycket glädjande och vi välkomnar den här utredningen. Det går mot något vi länge har pratat om, säger han.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2017 till Regeringskansliet.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/boverket-far-i-uppdrag-att-se-over-kontrollen-av-serietillverkade-hus/

För ytterligare information, kontakta:
Ola Adolfsson, Vd, 0380-55 07 13, ola.adolfsson@flexator.se 

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group AB som ägs av Nalka Invest AB.
Flexator AB är sedan 60 år en av Sveriges marknadsledande tillverkare inom modulbyggda verksamhetslokaler. Skolor, förskolor, kontor, hotell, vård- och gruppboende är en del av produktutbudet.
Läs mer på www.flexator.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media