Bokslutskommuniké, januari-december 2002

Pressrelease Bokslutskommuniké, januari-december 2002 Starkare position i en svag marknad 2002 började i ett svagt affärsklimat där investeringarna inom särskilt elektronikindustrin uteblev. Den totala orderingången var låg i början, men förbättrades betydligt mot slutet av året. Som en följd av nedskärningar i den del av verksamheten som betjänar elektronikindustrin och en ökad försäljning till verkstads- och dagligvarusegmenten, kunde lönsamhetsnivån förbättras. FlexLink fortsatte att utveckla både teknologi och kompetens och nådde en högre acceptans som leverantör av kompletta anläggningar. Under året slöts flera samarbetsavtal med ledande multinationella kunder. - Omsättningen uppgick till 1 152 Mkr (1 290). - Rörelseresultatet före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 160 Mkr (159). EBITA marginalen uppgick till 14% (12%). - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 91 Mkr (98). Resultat före skatt uppgick till 9 Mkr (61) och årets resultat till 6 Mkr (35). Förändringen av resultatet före skatt beror huvudsakligen på årets valutakursförluster som uppgick till netto 44 Mkr (+18). Majoriteten av dessa kursförluster är orealiserade. - Skuldsättningsgraden uppgick till 1,4 (1,5). Vid årets slut var soliditeten 32% (30%). - Varulagret hölls på en nivå av 4% (4%) av omsättningen. - Försäljningsbolag etablerades i Tjeckien. - I april förvärvades FPS-divisionen av GWS Systems Oy i Finland. FlexLink startade sin verksamhet 1980 och är en ledande global leverantör av automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 550 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. Göteborg den 6 februari 2003 FlexLink AB Årsredovisningen publiceras omkring den 20 mars. För vidare information, v.g. kontakta: Fredrik Jönsson Mats Nilsson VD Informationschef 031-337 1626 031-337 1220 0705-17 1626 0703-77 1220 fredrik.jonsson@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Dokument & länkar