FlexLink - Bokslutskommuniké, januari – december 2007

FlexLinks tillväxt fortsatte under året och försäljningen blev den hittills högsta. Omsättningen ökade med 5,5% och uppgick till 1 346 Mkr, och orderingången var 1 305 Mkr. Tillväxten hänför sig främst till kundsegmentet konsumentvaror (FMCG). Tillväxten i Europa var stark. Såväl den geografiska närvaron som produktionskapaciteten utökades under året.

FlexLinks tillväxt fortsatte under året och försäljningen blev den hittills högsta. Omsättningen ökade med 5,5% och uppgick till 1 346 Mkr, och orderingången var 1 305 Mkr. Tillväxten hänför sig främst till kundsegmentet konsumentvaror (FMCG). Tillväxten i Europa var stark. Såväl den geografiska närvaron som produktionskapaciteten utökades under året.

• Omsättningen uppgick till 1 346 (1 276) MSEK.

• Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 88 Mkr (72). EBITA-marginalen uppgick till 7% (6%). Justerat för exceptionella kostnader
uppgick EBITA till 125 Mkr (108) och den justerade EBITA-marginalen till 9% (8%).

• FlexLinks största produktlansering någonsin sjösattes i september och har fått ett mycket gott mottagande av marknaden.

• I början av 2008 uppdagades att dotterbolaget i Brasilien brutit mot gruppens redovisningsprinciper under ett antal år. Justeringen av redovisningen för 2006 har påverkat både resultat-
och balansposter för 2006.

• Ett dotterbolag öppnades i Ryssland och ett representationskontor i Rumänien.

Ovanstående finansiell information för 2007 och 2006 avser FlexLink Holding AB-koncernen.

FlexLink Group
För vidare information, vg besök www.flexlink.com eller kontakta:

Mattias Perjos
CEO, FlexLink AB
031-337 1626
mattias.perjos@flexlink.com

Klas Ålander
Informationschef, FlexLink AB
031-3372499
klas.alander@flexlink.com


Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Dokument & länkar