Kvartalsrapport, januari-mars 2003

Kvartalsrapport, januari-mars 2003 Under första kvartalet ökade orderingången med 17% jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 278 Mkr. Beställningarna fördelar sig över samtliga kundsegment med vikt på tillämpningar inom fordonsindustrin, förpackning och automatiserad montering. Avvikelsen i omsättningen hänför sig huvudsakligen till senarelagd installation av beställd utrustning. Nyligen lanserade produkter mottogs positivt på marknaden. - Omsättningen uppgick till 233 Mkr (278). - Rörelseresultatet före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 16 Mkr (34). EBITA marginalen uppgick till 7% (12%). - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 Mkr (18). Resultat före skatt uppgick till -13 Mkr (-1) och årets resultat till -10 Mkr (-4). - Skuldsättningsgraden uppgick till 1,4 (1,6) och soliditeten var 31% (31%). - Varulagret hölls på en nivå av 4% (4%) av omsättningen. - Ett försäljningsbolag etablerades i Finland. FlexLink startade sin verksamhet 1980 och är en ledande global leverantör av automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 550 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2002 var omsättningen 1 152 Mkr Göteborg den 22 april 2003 FlexLink AB För vidare information, v.g. kontakta: Fredrik Jönsson Mats Nilsson VD Informationschef 031-337 1626 031-337 1220 0705-17 1626 0703-77 1220 fredrik.jonsson@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Dokument & länkar