Kvartalsrapport, januari-september 2002

Report this content

Pressrelease Kvartalsrapport, januari-september 2002 Stabil takt i en tvekande marknad Efter anpassning av verksamheten till en lägre omsättning lyckades FlexLink öka den operativa lönsamheten. I tredje kvartalet var kassaflödet fortsatt positivt, en ökning av likviditeten och en minskning av den kortfristiga upplåningen har uppnåtts. Orderingången var under tredje kvartalet 8% högre än motsvarande period förra året. En order på ett större system med den nyligen lanserade hygieniska transportören har erhållits för leverans i början av nästa år. I Sverige visades i september det nya konceptet PLM-fabriken med stort intresse från marknaden som resultat. - Omsättningen uppgick till 815 Mkr (994). - Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 104 Mkr (117). EBITA marginalen uppgick till 13% (12%). - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 Mkr (74). Resultat före skatt uppgick till - 3 Mkr (49) och årets resultat till -7 Mkr (28). Förändringen av resultatet beror huvudsakligen på periodens valutakursförluster som uppgick till 33 Mkr (+15). Majoriteten av dessa kursförluster är orealiserade. - Skuldsättningsgraden uppgick till 1,4 (1,6) jämfört med 1,5 vid utgången av 2001. Vid periodens utgång var soliditeten 31% (32%) jämfört med 30% vid utgången av 2001. - Kassalikviditeten uppgick till 76% (73%) jämfört med 71% vid utgången av 2001. FlexLink startade sin verksamhet 1980 och är en ledande global leverantör av automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 550 anställda i 23 bolag och representation i 50 länder. 2001 var omsättningen 1 290 Mkr. Göteborg den 28 oktober 2002 FlexLink AB För vidare information, v.g. kontakta: Fredrik Jönsson Mats Nilsson VD Informationschef 031-337 1626 031-337 1220 0705-17 1626 0703-77 1220 fredrik.jonsson@flexlink.com mats.nilsson@flexlink.com FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00790/wkr0002.pdf

Dokument & länkar