Kvartalsrapport, januari-september 2003

Kvartalsrapport, januari-september 2003 Orderingången ökade med 3% jämfört med samma period 2002. Betydande order har erhållits från livsmedels- och optikindustrin. Omsättningen blev 99 Mkr lägre än under motsvarande period 2002, i huvudsak beroende på valutakursförändringar och en lägre försäljning i USA. En positiv utveckling av resultatet förväntas under fjärde kvartalet. - Omsättningen uppgick till 716 Mkr (815). - Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 48 Mkr (104). EBITA marginalen uppgick till 7% (13%). - Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 Mkr (54). Resultat före skatt uppgick till - 46 Mkr (-3) och årets resultat till -42 Mkr (-7). - Skuldsättningsgraden uppgick till 1,5 (1,4) jämfört med 1,4 vid utgången av 2002. Vid periodens utgång var soliditeten 29% (31%) jämfört med 32% vid utgången av 2002. - Varulagret hölls på en nivå av 4% (4%) av omsättningen. FlexLink startade sin verksamhet 1980 och är en ledande global leverantör av innovativa automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 550 anställda i 25 bolag och representation i 50 länder. 2002 var omsättningen 1 152 Mkr. Göteborg den 15 oktober 2003 FlexLink AB För vidare information, v.g. kontakta: Fredrik Jönsson Mats Nilsson VD Informationschef 031-337 1626 031-337 1220 0705-17 1626 0703-77 1220 fredrik.jonsson@flex mats.nilsson@flexl link.com ink.com FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01020/wkr0002.pdf

Om oss

FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Lösningarna ger tillverkande företag möjlighet att öka effektiviteten i sina produktionssystem. FlexLink är ett globalt företag med egna säljbolag i 23länder och partners i fler än 60. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Under 2011 hade FlexLink 716 anställda och koncernens omsättning var 1 614 Mkr. FlexLink ingår i Coesia-koncernen som består av 13 företag specialiserade inom tillverkning av automatiserade maskiner, tillhörande produkter och tjänster. Under 2011 omsatte koncernen 1134 M€ och hade 4700 medarbetare, inkl FlexLink.

Dokument & länkar