FlexQubes årsredovisning 2021 finns tillgängligt på webbsidan

Report this content

FlexQubes årsredovisning 2021 har idag publicerats på FlexQubes hemsida och finns tillgänglig på:

https://www.flexqubegroup.com/secure-file.php?file=7d4aeaa963957c98cbdf135708085fdc.pdf

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2021. Årsredovisningen kommer även översättas till engelska och planeras publiceras vid senare skede.

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 850 kunder i 35 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Tesla, Amazon, Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com
+46 702 86 06 74


Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.