Flowscapes produkter visas som framtidens lösningar i USA

För första gången ska Flowscapes båda produkter (smarta kontors-lösningen och C-One) levereras i ett gemensamt erbjudande. Kunden är ett väletablerat amerikanskt byggbolag som kommer visa upp produkterna för sina kunder inom den amerikanska storindustrin.

Det amerikanska bolaget är bland annat verksamma inom konstruktion av fabriker, kontorsbyggnader samt som konsulter inom energiindustrin. Nu ska man bygga ett innovationslabb i en större amerikansk stad där framtidens teknik inom smarta kontor och smarta byggnader ska visas för befintliga kunder inom amerikansk storindustri.

Företaget har valt Flowscape som leverantör av både smart kontorslösning (Flowscape-produkten) samt kommunikationsplattform för stora arbetsplatser (C-One) till innovationslabbet som ska byggas.

Särskilt C-One är av intresse för företaget i syfte att demonstrera ett system för att kommunicera med personal i fabriker där risken för olyckor eller incidenter är hög. Baserat på scenario kan C-One användas för olika typer av kommunikation:

-          Nivå 1: Generell informationsspridning till personal i fabriken (nyheter, meddelanden etc.)

-          Nivå 2: Mindre incidenter som är viktigt att pusha ut till personalen (t.ex. brand som har släckts och uppföljande information som förklarar röken som har spridits)

-          Nivå 3: Tidskritisk information till utvalda grupper eller hela personalen (incidenter av extern eller intern art som leder till utrymningsbehov eller andra kritiska aktioner av liknande karaktär).

För Flowscape innebär leveransen bred exponering med hela produktutbudet mot den amerikanska storindustrin. Värdet på denna första leverans är 15 000 dollar.

För mer information, vänligen kontakta: 

Peter Reigo
VD, Flowscape
Mobil: +46 (0) 70 942 4687

Mail: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABSaltmätargatan 8113 59 StockholmSweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar