Extra bolagsstämmor i Fly Me Europe AB (publ)

Fly Me Europe AB höll i Göteborg den 25 november 2004 extra bolagsstämmor kl 16.00 och 16.30. Bolagsstämmorna beslutade: - att höja gränserna för aktiekapitalet, - att öka bemyndigandet till styrelsen att besluta om ett optionsprogram till personalen från 10 miljoner till högst 20 miljoner teckningsoptioner, - att upphäva bemyndigandet till styrelsen att besluta om nyemission av högst 20 miljoner B-aktier med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och - att godkänna styrelsens beslut av den 5 november 2004 om nyemission av aktier. För ytterligare information rörande ovanstående hänvisas till pressmeddelande av den 5 november 2004 samt dagens kommuniké som finns att läsa på ww.flymeeurope.com.

Dokument & länkar