FlyMe fortsätter öka marknadsandelar

Under november månad fortsatte FlyMe att öka sina marknadsandelar på de största inrikeslinjerna i Sverige. På linjen Arlanda-Malmö, som bara trafikeras av SAS och FlyMe, hade FlyMe 29,3 procent marknadsandel (en ökning med knappt sju procentenheter sedan september då siffran var 22,6 procent).

Även på linjen Arlanda – Göteborg ökade FlyMe sina marknadsandelar då 21,8 procent av passagerarna valde FlyMe under november (20,4 procent i september). (1) - Vi är glada över att så många kunder snabbt blivit lojala mot FlyMe. Vi märker att när man väl provat oss kommer man gärna tillbaka, säger FlyMe:s VD Anders Holst. På linjen Arlanda – Helsingfors var marknadsandelen 10,6 procent i november. FlyMe fortsätter också att bibehålla sin mycket goda punktlighet och regularitet, trots att väderbetingelserna under november varit ogynnsamma. 96 procent av flygningarna startade på rätt tid (inom 10 minuter från tidtabell) och regulariteten uppgick till 99 procent. - Vi är stolta över vår förstklassiga flygoperation. När övriga flygbolag tvingas redovisa försämrad punktlighet och regularitet i november bibehåller eller förbättrar FlyMe sina siffror. Det är ytterligare en bidragande faktor till att framför allt affärsresenärer ökar sitt resande med FlyMe, fortsätter Anders Holst. (1) Källa Luftfartsverket och FlyMe

Dokument & länkar