Nyemissionen i FlyMe fulltecknad

FlyMe har under perioden 6 – 21 december genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen är fulltecknad och tecknades med och utan företrädesrätt till 38% samt därutöver av de investerare som garanterar emissionen. Nyemissionen tillför Bolaget ca 129 miljoner kronor före emissionskostnader.

Dokument & länkar