Teckningstiden inleds

Idag påbörjas teckningstiden för nyemission i FlyMe Europe AB, vilken kommer att pågå fram till och med den 21 december 2004. Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på Nya Marknaden under perioden 6 december 2004 – 16 december 2004.

Prospekt avseende nyemission med företrädesrätt kommer att distribueras till alla aktieägare som på avstämningsdagen den 30 november var registrerade i den av VPC AB för FlyMe:s räkning förda aktieboken. Prospektet finns också att tillgå på FlyMe:s kontor på adress Mölndalsvägen 24 i Göteborg och på bolagets hemsida www.flymeeurope.com. Dessutom tillhandahålls prospektet av E. Öhman J:or Fondkommission AB (”Öhman”) på adress Berzelii Park 9 i Stockholm. Prospektet finns även att tillgå på Öhmans hemsida www.ohman.se och kan beställas från Öhman per telefon 08-402 51 32. Ett fel har insmugit sig i det tryckta prospektet. I detta står det på sidan 9 att läsa att SAS konkurrerar med FlyMe på samtliga flyglinjer förutom Stockholm – Helsingfors vilket är fel då SAS även trafikerar Stockholm-Helsingfors. FlyMe beklagar detta fel. För ytterligare information kontakta: Anders Holst, VD FlyMe anders.holst@flyme.com Mobil: +46-(0)736-82 22 30 Tel vxl. +46 (0)31-301 10 00 www.flyme.com

Dokument & länkar