”Foamglas är det enda isolermaterialet som lever upp till kravet på hållbart byggande”

Åke Mård är en svensk uppfinnare som tröttnade på isolerbranschens marknadsföring och löften om bland annat isolerförmåga och livslängd.

”Hur kan man prata om hållbarhet när exempelvis cellplast har förlorat mycket av sin isolerförmåga efter bara ett 30-tal år.

Lägg därtill alla andra negativa aspekter som risk för fukt och en mycket hög brandrisk”, säger Åke Mård som för ett antal år

sedan började utvecklingsarbetet av den patenterade och prefabricerad byggelementtekniken KOLJERN där kärnan är

cellglasisoleringen FOAMGLAS. Materialet tillverkas av Pittsburgh Corning som är världens främsta producent av cellglasisolering.

Koljern presenteras i företaget Foamglas Nordics monter C05:51 på NORDBYGG 2016.

Bildtext: Sedum tak ovan på KOLJERN takelement

Bild. Åke Mård

Ett flerårigt samarbete med Åke Mård ledde under 2014 till att Foamglas Nordic via sitt moderbolag förvärvade patentet till Koljern. Efter förvärvet startade planeringen och projekteringen av en produktionsanläggning för Koljern-element i Kvissleby utanför Sundsvall. Den nya anläggningen är i drift sedan 2 månader. Det finns också långt gångna planer på att lansera tekniken internationellt via Pittsburgh Cornings säljkontor och dotterbolag.

Blev först att lansera en 50-årig materialgaranti

Åke Mård ställde ett antal grundkrav på sin uppfinning när han startade utvecklingsarbetet. Han sammanfattar kraven i kärnvärden som fuktsäkerhet, energieffektivitet, byggeffektivitet, hälsa och inte minst hållbart byggande i betydelsen livslängd. För att uppfylla kraven ställs det extrema krav på isolermaterialet och för Åke Mård var valet av FOAMGLAS givet. Han lyfter också fram betydelsen av att Foamglas Nordic blev den första byggmaterialproducenten på svenska marknaden att erbjuda en 50 årig materialgaranti som omfattar materialets isolerförmåga, tryckhållfasthet och förmåga att inte ta upp fukt. Garantin är projektunik och utfärdas individuellt för varje byggprojekt.  

- Det är enligt min mening bara FOAMGLAS som lever upp till kravet på hållbart byggande då vi här talar om en livslängd på 100 år och säkert mer. Isoleringen tillverkas av returglas och glasråvara i en mycket energieffektiv tillverkningsprocess. Många tror att det är energikrävande att producera cellglasisolering men det är helt fel. Energiåtgången för att producera en kubikmeter cellglas är cirka 550 kW vilket kan jämföras med mer än det dubbla för cellplast. Det jag främst vill är att byggare, boende, arkitekter, konsulter, politiker och många fler ska uppmärksamma är dock de unika positiva egenskaperna hos cellglasisoleringen, säger Åke Mård.

En villa med Koljern genererar mer energi än den förbrukar

Tillverkningsprocessen för FOAMGLAS är alltså energieffektiv och byggelementen KOLJERN ger också mycket energieffektiva byggnader. Det finns det ett konkret exempel på utanför Sundsvall. En villa som där byggts med tekniken förbrukar 4 200 kWh/år men genererar 5 800 kWh/år och ger alltså ett överskott på 1 600 kWh.

KOLJERN har också bidragit till att lösa ett stort problem för byggare och konstruktörer som inte alls har med energieffektivitet att göra. När tekniken används som takterasselement får man en lösning på de nivåskillnadsproblem mellan terrass och boendeytan som i många år varit vanliga vid nybyggnation av takvåningar med indragna terasser. Elementen spar 50 % i bygghöjd flerbostadshus ses därför som en intressant marknad för KOLJERN.

Peter Hellqvist på Foamglas Nordic konstaterar att intresset för både byggelementtekniken KOLJERN och FOAMGLAS som isolermaterial växer konstant. En anledning är mångsidigheten.

- Byggelementen kan användas till husgrunder, ytterväggar, yttertak och även takterasser. Mångsidigheten och det enkla byggandet som den prefabricerade tekniken ger är viktiga argument. Samtidigt är jag övertygad om att vi kommer att få en utveckling där allt fler intresserar sig för vad det är för isolermaterial som används i både kommersiella byggnader och privata bostäder. Ökade krav på längre livslängd och isolermaterial som är brand- och fuktsäkra tror jag kommer att leda till en bra och nödvändig debatt. Vi är redo för den utvecklingen och väger man dessutom in andra aspekter är det ingen tvekan om att Foamglas ligger i framkant även sett ur ett miljöperspektiv, förklarar Peter Hellqvist som är Försäljningsdirektör.

Peter Hellqvist pekar på det faktum att FOAMGLAS är ett mycket rent isolermaterial som enbart tillverkas av glas som expanderar under en energieffektiv produktionsprocess. Det innehåller inga ämnen som är skadliga för miljön, det avger inga emissioner och överblivet spillmaterial kan användas som bärlager och fyllnad vid exempelvis vägbyggen.

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26. peter.hellqvist@foamglas.se

Björn Ask, Marknadschef,  FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 – 48 91 46. bjorn.ask@foamglas.se

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg och med produktion av KOLJERN® - miljö- och klimatsmarta byggelement i Kvissleby utanför Sundsvall. Hemsida: www.foamglas.se och www.koljern.se

Taggar:

Om oss

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av Owens Corning i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Man har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg. Hemsida: www.foamglas.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg och med produktion av KOLJERN® - miljö- och klimatsmarta byggelement i Kvissleby utanför Sundsvall. Hemsida: www.foamglas.se och www.koljern.se
Twittra det här

Citat

- Det är enligt min mening bara FOAMGLAS som lever upp till kravet på hållbart byggande då vi här talar om en livslängd på 100 år och säkert mer. Isoleringen tillverkas av returglas och glasråvara i en mycket energieffektiv tillverkningsprocess. Många tror att det är energikrävande att producera cellglasisolering men det är helt fel. Energiåtgången för att producera en kubikmeter cellglas är cirka 550 kW vilket kan jämföras med mer än det dubbla för cellplast. Det jag främst vill är att byggare, boende, arkitekter, konsulter, politiker och många fler ska uppmärksamma är dock de unika positiva egenskaperna hos cellglasisoleringen
Åke Mård