Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att stödja FN med genderkompetens

 

Regeringen beslutade den 25 januari att ge Försvarsmakten i uppdrag att stödja FN med genderkompetens. Sverige svarar på ett efterfrågat behov inom FN och kan därmed fortsätta vara en aktiv partner inom genderområdet och dess utveckling inom FN.

Sverige kommer att stödja FN med genderkompetens genom att erbjuda utbildningsplatser vid Försvarsmaktens centrum för implementering av genderperspektiv i militära operationer (Nordic Center for Gender in Military Operations, NCGM). Centrumet, som är ett nordiskt försvarssamarbete, är sedan 22 februari 2013 utsett som huvudansvarig för genderområdet inom Nato.

NCGM invigdes för drygt fem år och en bakomliggande anledning till detta är att FN:s säkerhetsråd för 17 år sedan antog resolutionen 1325 vars grundtanke är att i större utsträckning inkludera kvinnor i arbetet med fred och säkerhet och att beakta både mäns och kvinnors perspektiv i detta arbete.

Sverige är en stark förespråkare av och har länge drivit arbetet för ökad implementering, förståelse, utbildning och kompetens inom genderområdet. Något som ligger i linje med regeringens feministiska utrikespolitik och Sveriges arbete med den redan existerande säkerhetsrådsagendan för kvinnor, fred och säkerhet.

- Gender i militära operationer är en prioriterad fråga för Sverige. Vi har unik kompetens där NCGM har utvecklat och levererar den enda certifierade genderrådgivarkurs som existerar för militär personal. Med en ökad kompetens och förståelse för gender så ökar också den operativa effekten i ett insatsområde, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

- Sverige jobbar aktivt med frågan om kvinnor, fred och säkerhet. Vi gör det i EU, FN och i våra samarbeten med andra länder och organisationer, såsom Nato. Kunskap och utbildning är viktigt och genom NCGM bidrar vi till det, säger utrikesminister Margot Wallström.

Marinette Nyh Radebo

Pressekreterare hos Peter Hultqvist
08-405 25 15
072-526 68 18
marinette.nyh.radebo@regeringskansliet.se

Pezhman Fivrin​

Pressekreterare hos Margot Wallström
08-405 53 61
072-526 68 18
pezhman.fivrin@regeringskansliet.se

 

Prenumerera