Nära 170 000 deltagare i "Folkbildning om EMU"

Nära 170 000 deltagare i "Folkbildning om EMU" Inför folkomröstningen om EMU erhöll studieförbund och folkhögskolor 15 miljoner kronor i statsbidrag, för att i en bred folkbildningssatsning på ett sakligt och allsidigt sätt belysa EMU-frågan. Målsättningen var att ge så många människor som möjligt förutsättningar att fördjupa sina kunskaper. En första sammanställning visar att ca 170 000 deltagare har nåtts i ca 5 800 aktiviteter i "Folkbildning om EMU". Verksamheten genomfördes under våren och fram till omröstningen den 14:e september i form av studiecirklar, kurser, seminarier och föreläsningar/kulturprogram. Deltagares självstudier i cirkel kompletterades med att politiker och sakkunniga engagerades i öppna debatter och föreläsningar. Som en resurs i folkbildningsarbetet producerade Folkbildningsrådet en webbsajt med allmän EU- och EMU-information. En lista med bl a länkar till kampanj- och intresseorganisationer skapades för att underlätta informationssökning. En expertpanel engagerades med representanter för och emot EMU, att besvara allmänhetens frågor. Utförligare uppföljning av verksamheten lämnas till regeringen den 1 mars 2004. För mer information kontakta Tomas Östlund, Administrativ sekreterare, på tel: 08-412 48 25. Se även www.folkbildning.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet. http://www.folkbildning.se/

Dokument & länkar