400 unga idrottsledare får högre ledarutbildning av Folksam och Riksidrottsförbundet

400 unga idrottsledare får en högre ledarutbildning genom stipendier från Folksams idrottsfond. ”Om idrotten ska överleva och utvecklas på ideella ledarskap måste de unga få rätt verktyg, så de vågar ta för sig i samspelet med äldre ledare,” säger Göran Claeson, Folksam.

De 400 stipendiaterna nomineras av sina idrottsföreningar och utses av Riksidrottsförbundets distriktsförbund och Folksam. Målet är att ge de unga ledarna chans att utvecklas både i sin ledarroll och som person, samt att skapa gränsöverskridande nätverk. Stipendierna fördelas jämt mellan kvinnliga och manliga idrottsledare. Ansökningstiden för Sveriges största idrottsstipendium går ut den 1 februari 2005. – Om idrotten ska överleva på ideella ledarskap måste vi ge stöd till de unga som ska in på banan och markera hur viktiga de är, förklarar Göran Claeson, chef Folksams Idrott. Det är sällan klubbarna har råd eller prioriterar att skicka de unga ledarna på en riktigt bra ledarutbildning. Den möjligheten vill vi ge dem genom stipendierna. Stipendiaterna tillkännages under perioden mars-maj 2005. Utbildningarna kommer att ske på sex platser i landet, med erkända föreläsare inom ledarskap, idrottspsykologi och pedagogik, att leda barn och ungdomar i idrott samt att sätta mål och möta motgångar inom idrotten. Sedan starten 1995 har Folksam och Riksidrottsförbundet delat ut cirka 11,5 miljoner kronor till olika idrottsföreningar, både i form av reda pengar och som utbildningsplatser. Pengarna kommer från en procentuell avkastning av Folksams Idrottsfond. Fonden följer Folksams etiska placeringskriterier. Nio av tio idrottsaktiva eller 1,8 miljoner personer är försäkrade genom Folksams samarbete med idrottsförbunden. Det första avtalet med idrottsrörelsen tecknades 1936. Samarbetet med Riksidrottsförbundet, dess distriktsförbund och specialidrotter är ryggraden i Folksams samarbete med idrottssverige. Ansökan och mer information På Riksidrottsförbundets hemsida, www.rf.se (www.rf.se/arkiv/folksam_fond.pdf), finns blanketten för de föreningar som vill söka stipendiet. Blanketten skickas senast den 1 februari 2005 till det egna länets distriktsförbund, se www.rf.se/Organisation.asp?WCI=wiStart#DF. För ytterligare information, kontakta: Göran Claeson, chef Folksam Idrott, tel 08-772 87 11, goran.claesson@folksam.se Rune Lidholm, stabschef Riksidrottsförbundet, tel 08-699 61 52, rune.lidholm@rf.se Pressansvarig: Sonja von Lochow, tel 08-772 62 12, 0708-31 51 12

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar