Ang. Folksams bestånd av hyreslägenheter och policy för tilldelning av lägenheter till anställda i företaget

Ang. Folksams bestånd av hyreslägenheter och policy för tilldelning av lägenheter till anställda i företaget I kvällspressen, exempelvis i Aftonbladet tisdag, hävdas att Folksam nu dras "in i skandalerna kring försäkringsbolagen". Detta påstående underbyggs med att fyra mellanchefer i Folksam har beretts möjlighet att bo i lägenheter ingående i det fastighetsbestånd, som Folksam köpt som kapitalplaceringar i fastighetsportföljen. För att undvika missförstånd och feltolkningar som kvällspressens artiklar kan ha givit upphov till vill Folksam nu ge en mer rättvisande helhetsbild av vårt fastighetsinnehav och den restriktiva policy som styr villkoren för om Folksamanställda själva kan komma ifråga som hyresgäster i dessa fastígheter. I policyn heter det att "lediga lägenheter kan under vissa omständigheter tilldelas Folksamanställda. Dessa är: skilsmässa, flytt från Folksamkontor ute i landet till Folksamkontor i Stockholm, nyrekrytering, övrigt, till exempel hotbild, misshandel. I övrigt skall lediga lägenheter lämnas till Aberdeen Property Investors / Bostadsförmedlingen." I Stockholm omfattar Folksams kapitalplaceringar i form av boendefastigheter 450 lägenheter, i övriga landet 24 lägenheter. När Folksam köpte fastigheterna var inga av lägenheterna lediga. Av de 60 lägenheter som blivit lediga under perioden 1999 - 2003 har 14 stycken tilldelats Folksamanställda. I samtliga fall har nämnda policy tillämpats. Fyra lägenheter disponeras dessutom av Folksams personalavdelning. Hyrorna är marknadsmässiga och desamma som övriga hyresgäster betalar för motsvarande lägenheter. Normalt underhåll, till exempel tapetsering och målning, sker löpande när behov uppstår. - Det är inte bara chefer i mellanposition som har tilldelats lägenheter utan även andra anställda, säger Håkan Johansson, chef för Folksam Kapitalförvaltning. Ingen som sitter i koncernledningen eller i våra styrelser kan komma i fråga för en lägenhet, det regleras av vår policy. Inför rubrikerna om "skandal "kan det vara värt att påminna sig detta, samtidigt som man beaktar att av de uppskattningsvis tusen hyresgäster som sammanlagt bor i Folksamägda fastigheter är bara 14 stycken Folksamanställda. - Men jag är både stolt och glad över att Folksam som arbetsgivare har en progressiv inställning till de här frågorna och att vi kan hjälpa till där det behövs - såväl om någon enskild anställd möter en svår tid i livet som när företaget behöver lösa praktiska boendeproblem i samband med nyrekrytering, dubbelboende eller arbete, som behöver förläggas till flera orter i Sverige, säger Håkan Johansson. För mer information, kontakta: Håkan Johansson, chef Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 68 69, mobil 0708-31 65 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT01340/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar