Börsbolag ökade utsläpp av ozonskadliga ämnen med 8 procent

Börsbolag ökade utsläpp av ozonskadliga ämnen med 8 procent Trots att det från och med årsskiftet blir förbjudet att öka användningen av ozonskadliga ämnen så ökade de svenska börsföretagen, med undantag för Electrolux, sina inköp av dessa ämnen med åtta procent förra året. Det visar Folksams Miljöindex. Nyligen kom det nya larmrapporter om att ozonhålet över Antarktis redan var lika stort som sitt största omfång förra året. Ozonet i atmosfären skyddar jordytan från solens ultravioletta strålar. Förra året var ozonhålet rekordstort. Tack vare Electrolux minskade inköp av ozonskadliga ämnen förra året minskade börsbolagen i Miljöindex totalt sett sina inköp av dessa ämnen (s k klorfluorkarboner, klorerade fluorkolväten och haloner) från 1.255 ton 1999 till 1.015 ton år 2000. Om man undantar Electrolux ökade dock övriga börsbolag sina inköp med 8 procent under samma period, från 4.952 kg år 1999 till 5.378 kg år 2000. - Det är anmärkningsvärt att många företag ökade sina inköp av ozonskadliga ämnen, med tanke på att det blir förbjudet att öka användningen av dessa från och med 1 januari 2002, säger Åsa Skillius, projektledare för Folksams Miljöindex. Från och med årsskiftet gäller ett förbud mot påfyllning av det ozonnedbrytande ämnet HCFC i kyl-, klimat- och värmepumpsanläggningar. Förbudet är det sista som träder i kraft enligt den avvecklingsplan för ozonskadliga ämnen, som riksdagen antog 1994. Det beräknas dröja cirka 50 år innan halterna av ozonnedbrytande ämnen i stratosfären minskat till den halt där de befann sig kring 1980, det vill säga då ozonhålen över Antarktis började bildas. Detta beror på föroreningarnas långsamma spridning upp i stratosfären. För ytterligare information, kontakta: Åsa Skillius, projektledare Folksam Miljöindex,tel 08-772 67 46, 0708- 31 57 47 Presschef på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksams Miljöindex produceras årligen i samarbete med Green Index AB. Samtliga svenska börsföretag uppmanas i ett svarsformulär att redovisa sin miljöpåverkan inom fyra områden: koldioxidutsläpp, påverkan på ozonskiktet, användning av skogsråvara samt vattenförbrukning i länder där vatten är en bristvara. Miljöpåverkan sätts i relation till företagens omsättning. Till årets undersökning inkom 129 företag med data. Nyligen påbörjades den femte omgångens datainsamling till Miljöindex. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00270/bit0001.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar