Börsbolagens koldioxidutsläpp ökade med två procent

De svenska börsbolagens utsläpp av koldioxid ökade med två procent under 2003 jämfört med föregående år. Det framgår av Folksams Klimatindex, som omfattar 270 börsföretag.

– Det är oroande att börsbolagens koldioxidutsläpp fortsatte att öka, trots att deras omsättning minskade med åtta procent, säger Carina Lundberg, marknadsdirektör på Folksam kapitalförvaltning. Statistiken i Klimatindex baseras på börsbolag som lämnat jämförbar information om sina utsläpp under de två senaste åren. Bolagen släppte ut 27,5 miljoner ton, en ökning med 0,5 miljoner ton eller cirka två procent jämfört med år 2002. Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser uppgår till cirka 72 miljoner ton (omräknat till koldioxid). Börsbolagen har blivit bättre på att redovisa hur de arbetar för att reducera koldioxidutsläppen. 77 procent av bolagen får minst ”godkänt” för sin redovisning. Ändå har utsläppen ökat. – Växthuseffekten tilltar och det kommer att leda till allt hårdare krav på företagen att reducera sina utsläpp, säger Carina Lundberg. Folksam har under de senaste sju åren, genom Folksams Klimatindex, redovisat och analyserat börsbolagens koldioxidutsläpp. Folksams Klimatindex bedömer företagens faktiska utsläpp i relation till omsättningen, deras arbete för att reducera utsläppen samt deras redovisning av utsläpp och åtgärder. Detta leder fram till ett samlat ”klimatomdöme” på en skala från 0-5. Riksdagens mål är att utsläppen av växthusgaser, där koldioxid är den viktigaste, ska minska med fyra procent fram till 2008-2012, jämfört med 1990. Fram till 2050 krävs det minst en halvering av de svenska utsläppen. För ytterligare information: Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar