Börsen och pensionspengarna i fara om Finansinspektionen går vidare med räntesänkningar

Report this content

Börsen och pensionspengarna i fara om Finansinspektionen går vidare med räntesänkningar Idag meddelade Finansinspektionen sitt beslut att sänka den "högsta räntan" för nya livförsäkringsavtal från 3,5 procent till 3,25 procent. Det rör sig alltså om den räntesats som livförsäkringsbolagen får använda när de ska beräkna nuvärdet av pensionstagarnas framtida garanterade medel. "Denna åtgärd gör i stort sett varken till eller från. eftersom sänkningen bara berör nya avtal, som ännu inte hunnit ackumulera några stora kapitalmängder", säger Folksams livsparchef Urban Green, tillika styrelseordförande i KPA Pensionsförsäkringar AB. - På det sättet är vi nöjda med Finansinspektionen beslut; det ligger i linje med den dialog som vi och andra livbolag har fört med Inspektionen i denna fråga under den senaste tiden. - Det viktiga är att livbranschen får klara besked om förutsättningarna för sitt fortsatta arbete efter den långvariga börsnedgång vi haft och att de inte kommer nya restriktioner av mera omstörtande art, som kan äventyra en finansiell återhämtning. Ur den synpunkten menar dock Urban Green att en passus ur Finansinspektionens pressmeddelande väcker större oro - nämligen där inspektionen konstaterar att eftersom befintliga avtal inte berörs av dagens ränteändring behöver livbolagens avsättningar för dessa inte heller öka - men ändå understryker att "bolagen måste vidta åtgärder", vilket lätt kan uppfattas som att Finansinspektionen på detta sätt väljer att annonsera kommande sänkningar, som även skulle komma att beröra de befintliga avtalen. - Om man sänker räntesatsen också på gamla försäkringsavtal - säg med en halv procent - så skulle det leda till att livbolagen på en och samma gång skulle bli tvungna att sälja ut aktievärden för flera tiotals miljarder kronor på en svensk börs som helt saknar köpunderlag för sådana summor. Idag har jag svårt att se hur detta skulle kunna vara till fördel för den finansiella marknaden, avslutar Urban Green, livsparchef på Folksam. För ytterligare information, kontakta: Urban Green, livsparchef Folksam, tel 0708-31 52 26, 08-772 63 46 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-7732 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00880/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar