Börsföretagen saknar plan för fler kvinnor i styrelsen

Börsföretagen saknar plan för fler kvinnor i styrelsen Styrelserna för två av tre svenska börsnoterade företag saknar en plan för hur man ska öka andelen kvinnliga styrelseledamöter. Det framgår av en enkätundersökning som Folksam har genomfört bland styrelseordföranden i företagen på Stockholmsbörsen. - Det är förvånande att den senaste tidens debatt och påtryckningar från bland annat statsmakten och näringslivsföreträdare inte har gjort större avtryck. Fler kvinnor i styrelserummen är ytterst en fråga om att höja kompetensen och därmed skapa förutsättningar för ökad lönsamhet, säger Carina Lundberg ansvarig för Corporate Governance på Folksam. Andelen företag med en plan för att öka den kvinnliga representationen i styrelsen är högre på börsens A-lista än på O-listan. - Vi ägare bör ta ett större gemensamt ansvar för att bredda rekryteringen och därmed höja kompetensen. Mycket har redan hänt men mer finns att göra. Jag är övertygad om att ett gemensamt agerande från flera ägare skulle vara positivt för företagen, säger Carina Lundberg. Av undersökningen framgår också att en fjärdedel av företagen anser att det underrepresenterade könet ska ha företräde vid en styrelserekrytering i det fall det finns en man och en kvinna med samma kompetens. Resterande tre fjärdedelar säger nej till den formen av positiv särbehandling. - Folksam kommer att fortsätta driva frågan om ökad kvinnlig representation i styrelserna. Det är vårt ansvar som stor kapitalförvaltare. Vi kommer att vidta de åtgärder som vi anser nödvändiga för att ta tillvara våra kunders intressen. I detta ligger att stödja framåtskridande och moderna företag och att så långt det är möjligt påverka bakåtsträvarna, säger Carina Lundberg. Styrelseordförande för 260 bolag noterade på Stockholmsbörsen tillfrågades i enkäten. Av dessa svarade 131 styrelseordföranden, representerande 135 företag. - Att inte mer än hälften valt att svara kan tolkas som att det fortfarande saknas ett genuint intresse för att öka jämställdheten och därmed höja kompetensen i styrelserummen, säger Carina Lundberg. Folksam Kapitalförvaltning förvaltar sammanlagt cirka 114 miljarder kronor i aktier och värdepapper. Folksam äger aktier i 108 svenska börsnoterade företag. För ytterligare information kontakta: Carina Lundberg, marknadsdirektör Folksam kapitalförvaltning och ansvarig för Corporate Governance, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar