Börsföretagens koldioxidutsläpp minskade med tre procent

Börsföretagens koldioxidutsläpp minskade med tre procent De svenska börsföretagens utsläpp av koldioxid minskade förra året med tre procent. Detta trendbrott framgår av Folksam Miljöindex 2002. Under såväl 1990-talet som år 2000 ökade företagens utsläpp kraftigt. - Detta är ett glädjande trendbrott som kommer att hjälpa Sverige att uppnå sin målsättning om minskade koldioxidutsläpp, säger Åsa Skillius som ansvarar för Miljöindex på Folksam. Statistiken baseras på 95 börsföretag som lämnat jämförbar information för de två senaste åren. Tillsammans släppte företagen ut 42 miljoner ton koldioxid år 2001. Det är en minskning med 1,4 miljoner ton eller tre procent. Detta kan jämföras med år 2000 då utsläppen ökade med 10 procent. Den 10 juni kommer Folksams Miljöindex 2002 att presenteras i Stockholm. Det blir femte året i rad som Folksam redovisar och analyserar börsföretagens koldioxidutsläpp. För ytterligare information, kontakta: Åsa Skillius, miljöanalytiker Folksam Kapitalförvaltning, 08-772 67 46, 0708-31 57 47 Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance Folksam Kapitalförvaltning, 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksams Miljöindex produceras årligen i samarbete med Green Index AB. Samtliga svenska börsföretag uppmanas i ett svarsformulär att redovisa sin miljöpåverkan inom fyra områden: koldioxidutsläpp, påverkan på ozonskiktet, användning av skogsråvara samt vattenförbrukning i länder där vatten är en bristvara. Miljöpåverkan sätts i relation till företagens omsättning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00390/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar