"Dagens storbanksfusion stärker oligopolet och marginaliserar vanliga hushållskunder"

"Dagens storbanksfusion stärker oligopolet och marginaliserar vanliga hushållskunder" "Bildandet av SEB Swedbank innebär att fyra storbanker blir tre och att det svenska bankoligopolet cementeras ytterligare. Mitt första intryck är att fusionen är driven av monopoltänkande och att man alltmer lämnar de breda lagren av vanliga hushållskunder i sticket, till förmån för ännu större fokus på företags- och förmögenhetsmarknaden. Den vanliga hushållskunden får nu ännu färre alternativ att välja mellan och därmed ännu sämre möjligheter att påverka villkoren för sitt eget sparande." Det säger Folksams VD Tore Andersson i en första kommentar till dagens storbanksfusion. - I detta sammanhang verkar man betrakta småspararnas fondavgifter nästan som ett utvecklings-bidrag, något som bidrar till att bekosta expansionen på de marknader där den framtida vinsten växer snabbast. Detta är en slags monopolsjuka, som följer av att konkurrensen till stora delar är satt ur spel. I nuvarande marknadssituation har storbankerna inga affärsmässiga incitament att sänka avgifterna, bara att höja dem, menar Tore Andersson. Det är i detta ljus man bör se de senaste dagarnas uttalanden från storbankshåll om att se över och kanske differentiera vissa avgifter: - Nittiotalets erfarenheter av storbankernas beteende har i mångt och mycket givit oss facit på hand: kraftigt ökade vinster har ju knappast lett till några avgiftssänkningar för småspararna. Nu ska man bland annat skära i kraftigt stigande omkostnader. Men hur många tror att lägre omkostnader ska komma småspararna till del i form av lägre avgifter? Mot den bakgrunden är Tore Andersson ännu avvaktade till förslaget om differentierade fondavgifter: - Skulle det innebära en verklig öppning mot lägre fondavgifter i storbankssfären vore det naturligtvis mycket välkommet. Samtidigt ska man komma ihåg att många små fondkunder med mindre än 50 000 kronor i kapital inte gynnas av rörliga avgifter, utan endast av en pålitligt låg grundavgift. För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, VD Folksam, tel 08-772 66 10 Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01160/bit0001.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar