• news.cision.com/
  • Folksamgruppen/
  • De svenska landstingens bilinnehav granskat: Stor skillnad i bilsäkerhet mellan bästa och sämsta landsting.

De svenska landstingens bilinnehav granskat: Stor skillnad i bilsäkerhet mellan bästa och sämsta landsting.

Report this content

De svenska landstingens bilinnehav granskat: Stor skillnad i bilsäkerhet mellan bästa och sämsta landsting. Försäkringsbolaget Folksam har kartlagt säkerhetsnivån på de cirka 7000 bilar som ägdes av Sveriges olika landsting år 2001. Sextioåtta procent av landstingens bilar klarade de höga säkerhetskrav som Folksam ställt upp. Men resultaten uppvisar stora skillnader: I Värmlands läns landsting klarade exempelvis hela 94 procent av bilarna de uppställda kraven, medan motsvarande siffra för Västerbottens läns landsting bara var 12 procent. För att bilarna ska klassas som säkra i Folksams kartläggning har krävts antingen att bilarna ska vara 40 procent bättre än medelbilen i Folksams återkommande test "Hur säker är bilen?", som bygger på verkliga olyckor ute på svenska vägar, eller att de fått minst fyra stjärnor i EuroNCAPs krocktester. - Det ligger i vår roll som försäkringsbolag att redovisa de stora bilupphandlarnas möjligheter att förbättra trafiksäkerheten genom att välja de säkraste nya bilarna vid varje inköpstillfälle, säger Folksams forskningschef Anders Kullgren. - Det är myndigheter, landsting, företag och kommuner, ja alla stora upphandlare av bilar, som sätter standarden för den bilpark vi får i landet. De inköpsbeslut som de fattar idag angående sina bilflottor kan få stor betydelse för utvecklingen av döds- och skadetalen i trafiken under lång tid framåt. Arbetsmiljölagen ställer dessutom omfattande krav på arbetsgivarens agerande när nya bilar upphandlas. Bilsäkerheten har genomgått en dramatisk förbättring under de senaste 20 åren. Risken för att man ska dö eller invalidiseras i en bilolycka har minskat med 25 procent om man jämför bilar från tidigt åttiotal med bilar från sent 90-tal. Hälften av denna 25-procentiga förbättring av säkerheten har dessutom ägt rum bara under de senaste fem åren. - Detta understryker att det finns en stor potential för Sveriges landsting att öka säkerhetsnivån hos sina bilflottor genom att köpa säkrare bilar, säger Anders Kullgren. Han konstaterar också att skillnaderna i säkerhet mellan de olika landstingens bilflottor är större än skillnaderna i miljöprestanda: - Numera finns det ingen konflikt mellan höga säkerhetskrav och höga miljökrav på bilarna. Men för att kunna välja de bilar som bäst uppfyller bägge typerna av krav behövs kompetens. Därför är det viktigt att landstingen, liksom alla stora bilupphandlare, har en policy som slår fast vilka säkerhets- som miljökrav som gäller för den egna upphandlingen. Hur stor del av de olika landstingens bilinnehav som klarar Folksams säkerhetskrav framgår av det bifogade diagrammet, som även återfinns på www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel 08-772 74 35, 0708-31 68 35 Maria Krafft, bitr forskningschef Folksam, tel 08-772 71 84, 0708-31 62 26 Presschef på Folksam:Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00590/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar