Elvatusen ton miljöfarligt byggavfall på drift varje år

Report this content

Elvatusen ton miljöfarligt byggavfall på drift varje år Bara 16 av uppskattningsvis 9000 byggföretag som transporterar miljöfarligt avfall varje år har begärt nödvändiga tillstånd för dessa transporter av Länsstyrelsen. Det framgår av en kartläggning som försäkringsbolaget Folksam har gjort.* Dessa siffror kastar nytt ljus över tidigare redovisade myndighetsuppgifter, bland annat från Boverket, om att elvatusen ton farligt avfall - hela 75 procent av byggsektorns farliga avfall på årsbasis - idag hanteras lagvidrigt. Egentligen ska allt detta avfall identifieras, transporteras och förstöras enligt bestämda rutiner. Exempel på farligt avfall inom byggsektorn är asbest, PCB, bly, kvicksilver, impregnerat virke, köldmedier (CFC, HCFC), kadmium, koppar, förorenade jordmassor samt elprodukter och elektroniska produkter. - Att tusentals byggfirmor saknar tillstånd för sina avfallstransporter är betydligt mer än en formell brist, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Våra samtal med bland annat länsstyrelser och kommuner bekräftar att de försvinnande få transporttillstånden bara är symptom på byggbranschens allvarligt bristande avfallshantering och allmänna okunskap i dessa frågor. - Att 11 000 ton farligt avfall kommer på drift varje år är skrämmande, särskilt med tanke på hur vår yttre miljö kan påverkas. Men det är också en arbetsmiljöfråga för alla byggjobbare som kommer i kontakt med farligt avfall, utan att känna till varken risker eller konsekvenser för sig själva Byggbranschen är långt ifrån en homogen bransch. Den består av cirka 18 000 företag, från enmansföretag till globala koncerner. Vissa företag ingår i en branschorganisation, andra inte. Genom sitt eget Kretsloppsråd har byggbranschen dock hittills vunnit gehör för frivilliga åtaganden istället för lagstiftning på miljöområdet. Jan Snaar påpekar att regeringens utredning om det s k framtida producentansvaret visar att åtta av nio uppsatta miljömål för byggsektorn inte ens gick att mäta. Det nionde var inte uppfyllt. - Kan frivilliga åtaganden verkligen vara rätt väg för en så betydelsefull och samtidigt heterogen industrisektor som byggsektorn, när vi nu till och med kan se att gällande lagkrav åsidosätts? säger Jan Snaar. * Upprinnelsen till Folksams kartläggning av byggavfallshanteringen i hela landet var en miljöutbildning som bolaget anordnade för de cirka 300 byggentreprenörer, vilka anlitas för att återställa skadade byggnader för Folksams räkning. För ytterligare information, kontakta: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel mobil 0708-31 69 63, 08-772 65 63 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021127BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021127BIT00650/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar