Emaljerade varmvattenberedare stor skaderisk

Folksam listar skador på värmepannor: Emaljerade varmvattenberedare stor skaderisk "Värmepannor går sönder mera sällan än värmepumpar. Skadorna inträffar inte heller lika ofta under de fem första åren. Det beror huvudsakligen på att värmepannorna är ett äldre och mer välbeprövat produktslag än de mer energi- och miljöeffektiva värmepumparna, som kommit ut brett på marknaden först under de senaste femton åren. Om man ser på villaägarnas och försäkringsbranschens totalkostnad för pannskador under en treårsperiod, så blir det ändå 104 miljoner kronor. Det finns fortfarande utslagsgivande brister i konstruktionen hos några av de vanligaste typerna av värmepannor." Det säger Folksams miljöchef Jan Snaar i en kommentar till bolagets undersökning av olika värmepannors skadebenägenhet. För två veckor sedan publicerade bolaget en motsvarande undersökning av värmepumpar. Den enskilda skada som är störst och drar mest pengar i reparation gäller varmvattenberedare i kombination med olje- och elpannor: - Kombinationspannorna går sönder oftare när vattenberedarna i pannorna är av emalj, vilket fortfarande är mycket vanligt, säger Jan Snaar. Nittiofem procent av skadorna vad gäller kombipannor består av läckage i emaljerade varmvattenberedare. Om materialet i beredaren istället är koppar eller rostfritt stål så ökar pannans hållbarhet och därmed dess livslängd med mellan fem och tio år. - Emaljberedarna håller på att fasas ut i produktionsledet, men det stora antalet kombipannor med emaljberedare som fortfarande är i drift hos landets villaägare gör att de kommer att kosta stora summor att reparera och ersätta. Kombinationspannan Pulsonex, modell OE VVA, som tidigare tillverkades av Pulsonex AB, noteras för flest skador av alla kombinationspannor. Pannan har en särskild skadeproblematik, som gör den svår att jämföra med övriga pannor i kategorin: - Här är det pannans låga rökgastemperaturer som gör att kondens rinner tillbaka från avgasslangen och ner i pannan, som då rostar sönder, säger Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef på Folksam. Vad beträffar skadekategorin fristående varmvattenberedare så är de fem mest skadedrabbade modellerna samtliga av emalj: - Det finns en så kallad offeranod på alla separata emaljerade varmvattenberedare som är mycket viktig. Alla med en emaljerad beredare bör kontrollera att offeranoden verkligen finns där och se till att den byts ut vart tredje år, eftersom dess funktion är att korrodera i stålbehållarens ställe. Information om viktiga detaljer av detta slag saknas ofta vid köptillfället, menar Karl-Eric Larsson. - Upplysningar om att en produkt kräver regelbundet underhåll upplevs väl inte alltid som ett bra försäljningsargument. Listor bifogas detta pressmeddelande och finns även på www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63 Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef Folksam, tel 08-772 85 43, 0708-31 65 43 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksams listor över skador på värmepannor baseras på bolagets egen skadestatistik, som i sin tur legat till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för försäkringsbranschen som helhet. Listningen över antalet skador tar inte hänsyn till hur många värmepannor av varje redovisat slag som har sålts på marknaden, eftersom den statistiken hemlighålls av tillverkarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030203BIT01020/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030203BIT01020/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030203BIT01020/wkr0003.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se