"En barnfamilj kan spara 3000 kronor årligen bara på lägre räntor och avgifter"

Folksambeslut idag att gå vidare med bankprojektet: "En barnfamilj kan spara 3000 kronor årligen bara på lägre räntor och avgifter" Folksams planer på att starta en heltäckande internet- och telefonbank tar nu ett stort kliv framåt. Styrelsen för Folksams livbolag beslöt idag att inleda genomförandefasen i Folksam Bank-projektet. - De närmaste månaderna kommer vi att lägga mycket tid och energi på att konkretisera vårt bankerbjudande för LO:s och TCO:s olika organisationer samt våra intressenter i den kooperativa sfären. Vi hoppas att så många som möjligt kan sluta upp i ett banksamarbete, för största möjliga kund- och medlemsnytta. Därefter kommer vi att kunna säga mer om vilken tidplan som gäller fram till lanseringen, säger Folksams VD Tore Andersson - De kundundersökningar vi genomfört under senhösten 2000 pekar entydigt på att det finns ett stort behov av en Folkets bank, där framtida överskott går direkt till kunderna. Vi har mött en stor misstro mot storbankernas marknadsdominans, som gör den enskilde kunden maktlös och utan inflytande över t ex avgifts- och räntenivåer, säger Folksams VD Tore Andersson. - Därför har vi bestämt oss för att starta en fullservicebank med bra ränta och låga avgifter - en bank som genom den ömsesidiga ägarformen kan ge kunden den makt och det inflytande över det egna kapitalet, som bankoligopolet idag står i vägen för. - Vi vänder oss i första hand till de svenska hushållen, inte till företagar- och förmögenhetsmarknaden, konstaterar Tore Andersson. Folksams undersökningar visar att de breda lagren av bankkunder är mycket prismedvetna och att några av de viktigaste faktorerna när de väljer bank är just ränte- och avgiftsnivåerna. Vidare framgår att kunden vill kunna samla sina affärer, både vad gäller bank och försäkring, på ett enda ställe och att det därför är viktigt att deras bank har ett komplett utbud av finansiella tjänster. - Våra kalkyler visar att med de ränte- och avgiftsnivåer som planeras inom Folksam Bank kommer en barnfamilj årligen att kunna spara mellan 10 - 30 procent, det vill säga mellan 1000 och 3000 kronor om året jämfört med villkoren i de etablerade storbankerna. Detsamma gäller även vid en jämförelse med olika nischaktörer, säger Tore Andersson. Folksam Bank kommer att bli en s k distributionsbank. Det betyder att banken koncentrerar sig på samspelet med kunderna, medan tekniska funktioner som t ex affärslogik och systemdrift levereras och finansieras av konkurrenskraftiga partners. - Vi kommer att använda det senaste inom modern teknik för att skapa kostnadssnåla och innovativa administrativa lösningar, som bidrar till den ekonomiska nyttan. Storbankernas marginaler för t ex bokrediter och andra korta lån är alldeles för höga idag. Där ska vi bidra till en rejäl prispress, avslutar Folksams VD Tore Andersson. Vad gäller produkter och distributionskanaler i Folksam bank, se bifogade skiss. För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, VD Folksam, tel 08-772 66 10 Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01120/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT01120/bit0003.pdf Bild

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se