Folksam. Årsredovisning 2000

Folksam. Årsredovisning 2000 Folksams bokslutskommuniké 2000: Stora framgångar i verksamheten Resultatet tyngs av dåligt börsår Före bokslutsdispositioner och skatt uppgick Folksamgruppens (Folksam Sak-koncernen och Folksam Liv-koncernen) resultat för år 2000 till -3 273 miljoner kronor, jämfört med 7 150 miljoner kronor 1999. Såväl livbolagets som sakbolagets resultat tyngs åtskilligt av nedgången på aktiemarknaden. Fortsatt höga skadekostnader inom sakrörelsen bidrar också. Frånsett detta har Folksam haft ett år av mycket stora framgångar, särskilt på pensionsmarknaden. Det goda resultatet i höstens pensionsval kommer att ge Folksam ytterligare 11 miljarder kronor att förvalta. Dessutom ökar marknadsandelarna både inom sakförsäkring och livförsäkring och sparande. Folksamgruppens intäkter steg med 20 procent, eller 2,9 miljarder kronor. - Pensionsvalet var en historisk framgång för oss, liksom köpet av pensionsbolaget KPA med en mycket god lönsamhetsprognos. Jag kan konstatera att Folksams affärsverksamhet i all huvudsak går mycket bra. Vi skönjer en förbättring även inom bil- och olycksfallsförsäkring, där vi fortfarande dras med höga skadekostnader. Sakrörelsens driftkostnader har dessutom pressats ytterligare och är låga jämfört med resten av branschen, vilket borgar för framtiden, säger Folksams VD Tore Andersson i en kommentar. - Den negativa utvecklingen på aktiemarknaden är huvudorsak till vårt resultatfall år 2000. Samtidigt är Folksam mitt inne i en expansiv uppbyggnadsfas. Vi står redo att skörda frukterna av de investeringar som gjorts i verksamheten när börsläget ljusnar igen, avslutar Tore Andersson. Folksam ökade under 2000 sin marknadsandel till 21,8 (21,2) procent på den hårt konkurrensutsatta sakförsäkringsmarknaden. Detta är sjätte året i rad som bolagets sakmarknadsandel ökar. Även inom livförsäkring och sparande fortsätter tillväxten. Marknadsandelen för nytecknad livförsäkring inklusive avtalspension uppgick vid årsskiftet till 7,8 (6,9) procent, samtidigt som livåterbäringsräntan i snitt varit 18,7 procent under året. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/01/20040317BIT20410/wkr0006.pdf Hela rapporten

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar