Folksam befäster marknadspositioner

Folksam ökar sina marknadsandelar inom en rad olika försäkringsgrenar på sakområdet. Samtidigt utökar bolaget sin marknadsandel inom livförsäkringssparandet, mätt i premieinkomst. Därmed befäster Folksam sin position som Sveriges näst största livbolag. Det framgår av Försäkringsförbundets nya kvartalsstatistik för tredje kvartalet 2004, som blev offentlig i dag.

– Utvecklingen av Folksamgruppens affär kännetecknas av kontinuitet och stabilitet. Samtidigt har företaget under de senaste fem åren genomgått en grundläggande omstrukturering för att matcha omvandlingstrycket på försäkringsmarknaden och rusta sig inför nya och växande kundkrav. Det tyder på styrka, säger Folksams vd Anders Sundström. Folksam Livs återbäringsränta är fyra procent, jämfört med branschens genomsnittliga återbäringsränta 2,2 procent. Den preliminära totalavkastningen på tillgångarna den 30 september 2004 var 5,0 procent, samtidigt som premieinkomsten för Folksam Liv-gruppen ökade från 14,1 till 15,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal 2003. – Vår marknadsandel mätt i premier har nu ökat till 15,7 procent och vi minskar avståndet till marknadsettan, säger Anders Sundström. Även på skadeförsäkringsområdet ökar Folksam marknadsandelen inom flera centrala försäkringsgrenar: förutom att bolaget nu ökar beståndet till mer än hälften av hela marknaden för separat hemförsäkring (50,5 procent) kan en ökning noteras även inom trafikförsäkring, fritidshusförsäkring och även villahemsförsäkring, där Folksam nu har 28,2 (27,5) procent av marknaden. – Det är glädjande att se hur den positiva beståndsutveckling vi haft under en längre tid fortsätter. 2001 vände trenden för våra villahemsförsäkringar och sedan dess har beståndet ökat kontinuerligt. Vi har aldrig haft så många villor försäkrade som nu, i kraft av den fortsatta beståndsökning som ägt rum under 2004. En grundorsak till marknadsframgången inom villahemsförsäkring antas vara hem- och villaförsäkringspaketet ”Det trygga boendet”. Hittills har det erbjudits endast villakunder. Men nu kan samtliga boendekunder i Folksam få tillgång till paketet och dess mervärden – till exempel banktjänster, bygg- och hantverkarservice och juridikservice – oavsett om de bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. För ytterligare information, kontakta: Anders Sundström, vd Folksam, 08-772 66 10 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar