Folksam bygger starka kompetenscentra i Luleå och Umeå

Folksam i Västerbotten och Norrbotten går samman till Folksam Botnia från och med årsskiftet. Målet är att öka samverkan i norr, med två starka kompetenscentra för person- och byggskador, och med en gemensam grund i ett aktivt jämställdhetsarbete.

Sammanslagningen innebär en expansion i Botnia, på sikt även en utökning av antalet tjänster. I Luleå bygger Folksam en ny personskadecentral som ska hantera ersättning till såväl långtidssjukskrivna som till dem som invalidiserats vid trafikolyckor. I Umeå samlar Folksam kompetensen inom byggskador. – Vi ser klara fördelar med att skapa två starka kompetenscentra i norr och driva dem professionellt. Det stärker Folksams position och innebär att både vakanser och nya tjänster tillsätts här, säger Ulf Ejelöv, Folksams områdeschef i Västerbotten. Ledningsgruppen för Folksam Botnia är helt jämställd, med hälften kvinnor och hälften män. Målet är könsbalans även på gruppchefsnivå. Samtliga drygt 200 Folksammedarbetare i Botnia går en utbildning i genuskunskap. – Jämställdhet är ett strategiskt ställningstagande i Folksam, men också en affärskritisk fråga. Företag som speglar marknaden lyckas bättre, säger Folksams områdeschef i Norrbotten, Marie-Louice Lind. Halva vår kundgrupp är kvinnor och det förhållandet ska återspeglas i vår egen organisation. Det ökar våra chanser att förstå och bli proffsigare i mötet med varje enskild kund, oavsett kön. Folksam Botnia drivs av en gemensam ledningsgrupp med Marie-Louice Lind som chef i Norrbotten och Ulf Ejelöv som chef i Västerbotten. Folksam Botnia försäkrar 100 000 bilar och 150 000 hem. För ytterligare information: Marie-Louice Lind, områdeschef Folksam Norrbotten, tel 0920-788 56, 0705-40 81 56 Ulf Ejelöv, områdeschef Folksam Västerbotten, tel 090-15 44 70, 0708-31 54 70 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar