Folksam kräver nya regler för styrelserekrytering: En ledamot i max tre valberedningar

Tio direktörer har tillsammans 60 uppdrag i börsbolagens valberedningar, visar en granskning som Folksams har gjort av bolagen på börsens A-lista. Med den snäva sammansättningen är det omöjligt att få till den breda rekryteringsbas till styrelserna som svenskt näringsliv behöver. Folksam föreslår att ingen enskild person ska få sitta i fler än tre valberedningar.

Valberedningarna har drabbats av samma problem som de var satta att lösa: en liten grupp personer sitter på flera av posterna i de stora börsbolagen. – Styrelsesammansättningen i landets största företag styrs av ett fåtal personer vilket begränsar möjligheten att få in nya kompetenta personer, kvinnor som män, i styrelserna. Börsbolagens valberedningar riskerar att bli en klubb för inbördes beundran, Carina Lundberg, marknadsdirektör på Folksam kapitalförvaltning och ansvarig för corporate governance. – Rekryteringen av styrelseledamöter sker allt för oprofessionellt. Få valberedningar arbetar systematiskt med att kartlägga vilka behov som finns och vilken personprofil som är mest lämpad, fortsätter Carina Lundberg. Den granskning som Folksam har genomfört av valberedningarna hos de 54 företagen på Stockholmsbörsen A-lista visar att namnen på vissa ledamöter återkommer gång på gång: Enligt senast tillgängliga data sitter Roburs Marianne Nilsson i över tio valberedningar. Här ingår storbolag som Volvo, Electrolux, SKF, SSAB och Sandvik. Andra exempel är Alectas Ramsay Brufer som sitter i åtta valberedningar. Stefan Grefbäck, också han på Alecta, sitter liksom Fjärde AP-fondens Thomas Halvorsen i fyra. Av en tio-i-topplista över de ägarrepresentanter som sitter i flest antal valberedningar framgår att tio personer representerar 60 valberedningar. Valberedningarna inför vårens bolagsstämmor håller nu på att formeras, men inget tyder i dagsläget på att det kommer att bli en jämnare fördelning av posterna. För att på sikt bredda underlaget för rekrytering till styrelserna ställer Folksam två krav: > Samma person ska inte tillåtas sitta i valfritt antal valberedningar. En rimlig gräns är maximalt tre valberedningar per person. Representerar de en betydande ägare utses annan representant från ägaren till övriga valberedningar. > Valberedningens ledamöter och arbetsmetoder ska öppet redovisas i årsredovisningen. Om ingen valberedning finns så ska processen för hur styrelseledamöter rekryteras tydligt presenteras i årsredovisningen. – För landets börsföretag skulle en breddning av rekryteringsunderlaget till styrelsen leda till en höjning av kompetens i börsstyrelserna som så många anser nödvändig. Som stor kapitalförvaltare är det vår skyldighet att värna om våra placeringar. Och då är det mycket viktigt att rätt personer sitter i börsbolagens styrelser, menar Carina Lundberg. Fotnot: Granskningen bygger på information från A-listans bolag, årsredovisningar och personliga samtal. För ytterligare information: Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för corporate governance Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Lars Hullberg, marknadschef Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 69 31, 0708-31 69 31 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar