Folksam Liv återställer konsolideringen och höjer återbäringsräntan

Folksam Liv återställer konsolideringen och höjer återbäringsräntan Idag blir Folksams livbolag återigen fullt konsoliderat. Det innebär att bolagets tillgångar motsvarar värdet på kundernas samlade försäkringskapital. Den återupprättade ekonomiska jämvikten i Folksam Liv gör också att bolaget kan höja återbäringsräntan från en till fyra procent för både gamla och nya sparare. Två åtgärder genomförs för att uppnå denna strategiska lägesförbättring: dels minskar värdet av samtliga kunders preliminärt fördelade återbäring, dels avskaffas den praxis som brukar kallas Allan-regeln. Ingen av dessa åtgärder berör dock den avtalat garanterade räntan på tre procent av avkastningen. Minskningen sker med högst 10 procent av försäkringskapitalets värde för alla sparare. De cirka 80 000 sparare som har en försäkring under utbetalning kan dessutom få vidkännas en sänkning av utbetalningarna genom att Allan-regeln försvinner. För kunder som omfattas av bägge åtgärderna kan minskningen bli maximalt 15 procent av de pågående utbetalningarna. - Det vi gör är nödvändigt för att undanröja en stor orättvisa i sparandet, som råder i alla underkonsoliderade livförsäkringsbolag idag, säger Folksams koncernchef Tore Andersson. Men nu sätter vi stopp för den orättvisan. Efter den 1 oktober får ingen sparare i Folksam Liv lägre avkastning på sitt eget försäkringskapital för att täcka pågående utbetalningar i bolaget. Utbetalningarna från livförsäkringen består, förutom den treprocentiga ränta på avkastningen som alltid garanteras spararna, av förvaltningsöverskott som fördelas preliminärt över tiden i form av återbäring. Om utbetalningarna ska kunna fullföljas i en tid av långvarig underkonsolidering, när bolagets tillgångar blivit mindre värda än kundernas försäkringskapital, måste sparare som inte har pågående utbetalningar bidra genom en lägre avkastning på sitt eget kapital. Annars kan inte försäkringar under utbetalning få del av hela den preliminära återbäring, som fördelats under åren. I verkligheten saknas återbäringsmedel till dessa utbetalningar så länge livbolaget är underkonsoliderat. - Nu undanröjer vi orättvisan i sparvillkoren genom att minska försäkringskapitalets värde, så att vi direkt uppnår full konsolidering, säger Tore Andersson. Samtidigt tar vi bort Allan-regeln, alltså den gamla praxis som säger att pågående utbetalningar inte kan minskas även om avkastningen skulle vara otillräcklig. Sjuhundratusen sparare ska inte längre indirekt behöva betala för att 80 000 sparare med pågående utbetalningar ska få ut ett överskott som inte finns. Däremot får givetvis även dessa 80 000 sparare del av vår höjda återbäringsränta på det kapital, som de fortfarande har innestående hos oss. Tore Andersson understryker att Folksam tidigt vidtog de mått och steg som var möjliga för att lindra effekterna av den djupa börsnedgången och den därpå följande underkonsolideringen i livbolaget. Folksam valde att tidigare än andra livbolag vikta om sina livplaceringsportföljer genom att stegvis minska aktieinnehavet till förmån för räntebärande placeringar. Det resulterade i att avkastningen i Folksams livbolag blev 7 procent bättre än genomsnittet för hela branschen år 2002. Tore Andersson vill betona styrkan och uthålligheten i livförsäkringen som sparform: - Om man ser tillbaka tio år så har den genomsnittliga återbäringsräntan för en livförsäkringssparare i Folksam varit 9,8 procent. Den återbäringen minskar efter de åtgärder vi nu vidtar till 8,8 procent. Vilken annan sparform kan matcha denna långsiktiga avkastningsnivå, rakt igenom den värsta börsnedgång världen har sett? - Mot denna bakgrund har våra åtgärder idag ett uttalat offensivt syfte. De återspeglar vår tro på framtiden, vår beslutsamhet att återskapa spartryggheten och aktivt öppna upp marknaden för en förbättring av det framtida sparandets avkastningsvillkor, efter den djupa svacka som börsnedgången har inneburit. Samtidigt med Folksam Liv genomför det helägda dotterbolaget Förenade Liv Livförsäkring motsvarande åtgärder. Här blir minskningen av försäkringskapitalets värde för alla sparare max 13 procent, medan sänkningen av utbetalningarna blir max 18 procent. För information, kontakta: Tore Andersson, koncernchef Folksam, tel 08-772 66 10 Urban Green, livsparchef Folksam, tel 08-772 63 46 Roger Kindstrand, stf livsparchef Folksam samt vd Förenade Liv, tel 08-772 66 53. För mer information och bakgrund, se www.folksam.se Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar