Folksam Liv får kreditbetyget A+ av Standard & Poors

Folksam Liv får kreditbetyget A+ av Standard & Poors "Folksam befinner sig i en nyckelposition för att kunna dra nytta av de möjligheter som öppnar sig till följd av den nyligen genomförda avregleringen av pensionsmarknaden. Följaktligen räknar vi med att Folksam Liv ska bli en nyckelaktör på den svenska liv- och pensions- marknaden med en marknadsandel som växer kraftigt till över 15 procent de närmaste åren." Det konstaterar det internationella kreditbedömningsföretaget Standard & Poors med anledning av att de nyligen tilldelat Folksam Liv kreditbetyget A+. Betyget baseras på en bedömning av Folksam Livs kapitalisering, marknadsposition och rörelseresultat. Kapitaliseringen beskrivs som "extremt stark". Livbolaget överskrider den minsta nödvändiga kapitaliseringsmarginalen enligt Standard & Poors normer med över 16 gånger. Folksam Liv beskrivs som ett tillväxtbolag på den svenska liv- och pensionsmarknaden Folksam Liv har just nu tillgångar på 66 miljarder kronor. Till detta ska läggas de 10 miljarder kronor som Folksams förvärv av KPA innebär. Vad beträffar rörelseresultatet konstaterar Standard & Poors att livbolagets kostnader under 1999 sjönk till 1,2 procent av tillgångarnas värde, efter att ha legat på 1,3 procent i genomsnitt under de senaste fem åren. Investeringsresultatet hamnade över genomsnittet med 20 procents total avkastning på investeringarna under 1999, jämfört med 18 procent i genomsnitt under perioden 1995 - 1999. Standard & Poors noterar också att Folksam Liv har en mycket låg skuldsättningsgrad på 3,5 procent och menar att detta öppnar för ytterligare möjligheter till kapitalanskaffning. För ytterligare information, kontakta: Mikael Öhlund, ekonomidirektör Folksam, tel 08-772 65 32, 0708-31 64 32 Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT01040/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar