Folksam underkänner 90 procent av alla nya bilar

Skärpta krav på säkra bilar med bra miljöprestanda: Folksam underkänner 90 procent av alla nya bilar Endast tio procent av alla nya bilar som säljs 2003 klarar de skärpta krav på säkerhet och miljöprestanda, som Folksam idag presenterar i sin nya transportpolicy. "Den viktigaste anledningen till att så många nya bilar inte platsar enligt våra nya krav är att de saknar ett speciellt whiplashskydd, säger Folksams biträdande forskningschef Maria Krafft. Sjuttio procent av alla invalidiserande trafikskador är just whiplashskador. Därför vill vi att bilindustrin påskyndar införandet av whiplashskydd som standard. I dagsläget finns inga lagkrav eller starka konsumentopinioner som tvingar dem." Opel Corsa och Toyota Yaris lever som enda småbilar upp till Folksams nya krav. Toyota toppar även klassen mindre familjebilar med tre modeller. Volvo är väl representerade bland familjebilarna. - Folksam är stora köpare av hyrblstjänster i samband med bilskador. Våra försäkringstagare kör en miljon mil i hyrbilar varje år. Då är det viktigt att vi erbjuder bilar som är både säkra och miljömässigt bra. Självfallet ställer vi samma krav på de bilar vi själva äger, säger Maria Krafft. - De bilval som görs idag har effekt på den svenska bilparken i femton, tjugo år framåt, säger Maria Krafft. Eftersom näringslivet varje år står för hälften av alla nybilsinköp så menar vi att just företagen har ett särskilt ansvar, ja nästan en skyldighet, att välja säkra bilar med låg bränsleförbrukning. Deras inköpsbeslut idag påverkar ju såväl trafiksäkerheten som utsläppen av växthusgaser decennier framåt. - Om man väljer en av de bilar vi har säkerhetsgodkänt enligt vår nya policy minskar man i ett slag risken för att dö eller skadas i en bilolycka med tjugo procent, konstaterar Maria Krafft. För att klara Folksams nya säkerhetskrav måste bilarna vara trettio procent bättre än medelbilen i Folksams säkerhetsrankning "Hur säker är bilen?" Om bilen ännu inte hunnit säkerhetsklassas av Folksam måste den ha minst fyra stjärnor enligt Euro-NCAP:s krockprovsnorm. Dessutom ska bilen utöver det traditionella huvudstödet/nackstödet ha ett speciellt whiplashskydd (se lista på www.folksam.se) Därutöver rekommenderar Folksam att bilarna också ska vara utrustade med antisladdsystem (ESP) samt bältespåminnarsystem. Folksams miljökrav bygger på de bränsleförbrukningsmål som EU och bilindustrin enats om för 2008. Då ska medelbilen dra 5,9 liter bensin per 100 kilometer, vilket Folksams policy utmynnar i. - Men vi kan inte ta hela steget på en gång, utan skärper förbrukningskravet årligen, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. För 2003 innebär detta exempelvis att klassen "Mindre familjebilar" får dra högst 7,1 liter per 100 kilometer. Det är tio procent under genomsnittsförbrukningen för klassen. Dieselbilar godkänns också, men med en högsta tillåten förbrukning som ligger genomgående tjugo procent lägre än för bensinbilar. Detta ger till och med lägre utsläpp av koldioxid än för motsvarande bilar som är bensindrivna. För ytterligare information, kontakta: Maria Krafft, bitr forskningschef Folksam, tel 08-772 71 84. mobil 0708-31 62 26 Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, mobil 0708-31 69 63 Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam, tel 08-772 62 86, mobil 0708-31 62 86 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksams nya hyrbilspolicy och lista över godkända bilar bifogas detta pressmeddelande och återfinns på www.folksam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00790/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00790/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00790/wkr0003.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se