"Folksam välkomnar snabbgranskning av Finansinspektionen"

"Folksam välkomnar snabbgranskning av Finansinspektionen" Folksams styrelse beslutade i onsdags att inte tillsätta vare sig någon extern eller intern utredning av Folksamgruppens verksamhet. Bakgrunden till styrelsens diskussion och beslut i frågan är i första hand de krav som massmedia rest om att Folksam borde tillsätta en oberoende utredning. Däremot är Folksam berett att välkomna en översyn i Finansinspektionens regi - en översyn som i så fall kommer att omfatta hela försäkringsbranschen. - Efter styrelsens genomgång i onsdags kan vi inte finna annat än att de strukturaffärer och internaffärer i Folksam, som enligt vissa media borde granskas ytterligare, redan idag har granskats och genomlysts på punkt efter punkt. Detta gör behovet av förnyad granskning omotiverat ur rent saklig synpunkt, säger Nina Jarlbäck, styrelseordförande i Folksam Liv. - De affärstransaktioner som genomförts i Folksamgruppen kan inte jämföras med de affärer som är under granskning på andra håll inom försäkringsbranschen, som till exempel utförsäljning av kapitalförvaltningen till tredje part. En viktig aspekt av den granskningen är ju om bolagens sparkunder på något sätt missgynnats eller förlorat pengar på affärerna. - I Folksams fall förekommer inga sådana kundförluster. De ekonomiska transaktioner som genomförts var självklart motiverade av affärsskäl, men de har följt alla regler och varit gynnsamma för de kundgrupper som berörts, vilket också är det normala förhållandet i en helt och hållet kundägd bolagsgrupp, säger Nina Jarlbäck. En annan tongivande kritik har riktats mot höga vd- och chefslöner i livbolagen samt mot omfattande bonusprogram. I det sammanhanget har också uttalats hård kritik mot att ledningspersonal har tilldelat sig själva lägenheter i bolagets ägo: - I Folksam gäller att alla i bolagsledningen har fast lön utan några bonusavtal. Jämfört med motsvarande löneläge i övriga branschen befinner sig Folksam i den undre kvartilen. För övrig personal är lönen kollektivavtalad på vanligt sätt, säger Nina Jarlbäck. Vad beträffar lägenheter till personalen i Folksam finns en mycket strikt policy som bolaget har redogjort för i ett pressmeddelande den 21 oktober, påpekar Nina Jarlbäck. - Endast 14 av de totalt 60 lägenheter som blivit lediga sedan det nuvarande fastighetsbeståndet kom i Folksams ägo 1999 har tilldelats Folksamanställda. Och då har skälen antingen varit rent sociala eller haft att göra med rekrytering och möjlighet att kunna utföra arbetet. Enligt policyn kan heller ingen som sitter i koncernledningen eller styrelserna få tillgång till sådana här lägenheter. Folksams styrelse betonar vikten av en konstruktiv dialog med tillsynsmyndigheten: - Svensk försäkring har allt att vinna på att utveckla den dialogen ytterligare, samtidigt som det i första hand är tillsynsmyndigheten som måste ges möjligheter att genomföra utredningar inom försäkrings- branschen när man identifierar olika utredningsbehov, säger Folksams vd Tore Andersson. För ytterligare information, kontakta: Nina Jarlbäck, styrelseordförande i Folksam Liv, tel 08-743 17 00 Tore Andersson, vd Folksam, tel 08-772 66 10 Presschef: Lars Åkerkvist tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar