Folksams Etikindex: 37 miljarder i fonder med etisk profil

Folksams Etikindex: 37 miljarder i fonder med etisk profil Antalet fonder med etisk profil fortsätter att öka. Nu finns det åttio på marknaden. Bäst avkastning under det första halvåret 2003 hade Eldsjäl 1, medan Aktie-Ansvar Sverige gått bäst under den senaste femårsperioden. Det framgår av Folksams nya Etikindex. De åttio fonderna (sjuttioåtta första kvartalet) med etisk placeringsinriktning omfattar cirka 5 procent (4,3 procent) av det totala fondsparandet i Sverige. - Det går inte längre att bortse från etiska fonder när volymen uppgår till 37 miljarder i värde, säger Åsa Skillius, ansvarig för Folksams Etikindex. Tjugonio av fonderna med etisk inriktning har funnits under hela den senaste femårsperioden. Av dessa har sju överträffat genomsnittet för samtliga svenska fonder med Sverige som placeringsinriktning (-16,0 procent), medan tolv av fonderna har överträffat genomsnittet för svenska globalfonder (-19,0 procent). Genomsnittet för de etiska fonderna var - 20,3 procent. Aktie-Ansvar Sverige når bäst resultat under perioden med avkastningen +7,9 procent. Sämst resultat uppvisar SEB Lux Fund Ethical Global, -50,3 procent. Under det senaste halvåret har Eldsjäl 1 nått bäst avkastning, +15,4 procent. Sämst avkastning gav Öhman Etisk Index Japan, -7,1 procent. Genomsnittsavkastningen för samtliga Sverigefonder var +11,1 procent, genomsnittet för globala fonder var +2,0 procent och för de etiska fonderna +5,1 procent. Vid en jämförelse över tre år ligger KPA Etisk Räntefond bäst till med +12,7 procent, ensam om en positiv avkastning i tidsintervallet. Även i ettårsjämförelsen lyckades KPA Etisk Räntefond bäst (+4,2 procent), följd av KPA Etisk Blandfond (-0,2 procent) och FSB/Robur Svenska Kyrkan Mixfond Mega (-3,3 procent). Sämst gick det för Merrill Lynch New Energy (-40,3 procent) Etikindex sorterar de etiska fonderna i fyra kategorier: "Avstå-fonder", "Bäst-i-branschen-fonder", "Ideella fonder" och "Miljöteknikfonder". De flesta etiska fonder hör hemma i två kategorier samtidigt, där den vanligaste kombinationen är en "Avstå-fond" med inslag av kategorin "Ideella fonder". Nitton fonder opererar med denna kombination. - De etiska fonderna har olika inriktning. Bara den enskilda spararen kan bedöma vilken fond som bäst lever upp till de egna etiska kraven, avslutar Åsa Skillius. Ladda ner hela Etikindexrapporten här För ytterligare information, kontakta: Åsa Skillius, ansvarig för Etikindex Folksam Kapitalförvaltning, 08-772 67 46, 0708-31 57 47 Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=28394 Presschef: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00740/wkr0002.pdf Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00740/wkr0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00740/bild.html Pictures

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se