Folksams halvårsrapport 2002

Report this content

Folksams halvårsrapport 2002: Vinst i sakbolaget, uppsvinget fortsätter. Livbolagets förlust minimeras genom omplacering av tillgångar Folksam Sak-koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 145 miljoner kronor under första halvåret 2002, jämfört med - 1 377 miljoner kronor under motsvarande period 2001. "Hittills är vi ensamma om detta positiva trendbrott på en sakförsäkringsmarknad med mycket snäva marginaler. Jag ser det som en bekräftelse på att det åtgärdspaket Folksam genomfört för att balansera sitt marknadsläge har haft avsedd effekt", säger Folksams VD Tore Andersson. - Bakom vändningen ligger en fokusering på den svenska hushållsmarknaden, i kombination med nödvändiga driftkostnadsbesparingar och prisjusteringar. Folksam är det fullsortimentsbolag som har de lägsta driftkostnaderna idag. - Även om vår högsta prioritet på sakförsäkringsmarknaden under första halvåret har varit att åstadkomma ett gott rörelseresultat och säkra utvecklingen mot lönsamhet noterar vi nu en ökad inringning och försäljning på allt fler produktområden. Försäljningen av bilförsäkringar pekar till exempel uppåt sedan några månader tillbaka, säger Tore Andersson. Folksam Liv-koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till - 3 972 miljoner kronor (-3 333 miljoner). Resultatet har givetvis påverkats av den fortsatta nedgången på aktiemarknaden. Motsvarande negativa effekter drabbar alla livbolag. Under det första halvåret har dock Folksam kunnat minimera förlusterna jämfört med övriga aktörer på livförsäkringsmarknaden. För Folksam stannade nedgången på 3,1 procent, medan motsvarande nedgång för branschen i övrigt var 6,8 procent i snitt. - Detta har uppnåtts genom en målmedveten omläggning av våra placeringstillgångar, säger Tore Andersson. Vi har dels viktat om till en högre andel utlandsaktier i vår aktieportfölj, dels successivt minskat aktieandelen i hela vårt innehav sedan ett år tillbaka. Tore Andersson noterar fortsatt tillströmning av livsparkunder trots en pressad kapitalmarknad och de förändrade sparbeteenden som följt i dess spår. Folksam har höga andelar månatliga livsparare och tjänstepensionssparare på marknaden och försvarar därmed sin plats som det tredje största livbolaget i Sverige. Marknadsandelen ligger på 13,9 procent, mätt i inbetalda premier. Tore Andersson kommenterar också den traditionella livförsäkringen som sparform: - Enligt min mening är den fortfarande ett tryggt och bra alternativ för pensionssparare. I botten på försäkringen finns alltid ett garanterat kapital, samtidigt som försäkringssparandet alltid har givit god avkastning sett över längre tidsperioder. För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, VD Folksam, tel 08-772 61 10 Mikael Öhlund, vVD och ekonomidirektör Folksam, tel 08-772 65 32, 0708-31 64 32 Halvårsrapporten bifogas i sin helhet med detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.folksam.se Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01270/wkr0001.doc Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar