Folksams halvårsresultat 2004: Fortsatt miljardvinst i livbolaget. Stabiliserad vinstutveckling i sakbolaget

Folksams halvårsresultat 2004: Fortsatt miljardvinst i livbolaget. Stabiliserad vinstutveckling i sakbolaget Halvårsresultatet i Folksams livkoncern före bokslutsdispositioner och skatt blev 1 419 (1 724) miljoner kronor. Motsvarande resultat i sakkoncernen blev 285 (118) miljoner kronor. Resultatförbättringen i sakkoncernen beror huvudsakligen på ökad försäljning samt lägre skadekostnader. Livkoncernens fortsatta tillväxt medför att marknadsandelen mätt i total premieinkomst ökar till 15,8 (14,9) procent. Folksam stärker därmed sin ställning som det näst största livförsäkringsbolaget i Sverige. Den svenska livförsäkringsmarknaden har under senare tid varit tillbakapressad. Ändå ökade Folksam livkoncernens totala premieinkomst till 10 839 (9 625) miljoner kronor under perioden. - Om man ser enbart till traditionell livförsäkring, som utgör 60 procent av hela livmarknaden, är Folksam nu det största livbolaget, med en marknadsandel på 21,2 procent, säger Folksams vd Tore Andersson. Även vårt val att satsa strategiskt på tjänstepensionsmarknaden har uppfyllt alla förväntningar hittills. Överhuvudtaget kan Folksam med tillfredställelse konstatera att vare sig en långvarigt sjunkande aktiebörs eller den negativt laddade debatt som förts om själva livsparformen har kunnat rubba den stabila utvecklingen av våra premieinkomster inom livförsäkring och sparande. Livkoncernens driftskostnadsprocent under första halvåret utföll enligt plan och uppgick till 8,1 (7,9) procent. Totalavkastningen, som uppnåtts med en lågriskprofilerad placeringsinriktning, blev 2 679 (2 754) miljoner kronor eller 3,7 (4,6) procent. Den genomsnittliga avkastningen på placeringstillgångar i branschen låg på 4,0 procent. Den kollektiva konsolideringen den 30 juni 2004 var 106,3 (95,2) procent - att jämföra med branschsnittets 100,5 procent - medan återbäringsräntan under första halvåret 2004 var 4,0 procent. Folksams genomsnittliga återbäringsränta har under den senaste tioårsperioden varit 8,9 procent, förra höstens reallokering inberäknad. Folksams sakkoncern har nu slutgiltigt vänt den negativa trenden och uppvisar en stabilt positiv resultatutveckling präglad av en ökad försäljning på samtliga prioriterade marknadsavsnitt. Den totala marknadsandelen ökade till 21,2 (21,1) procent. Försäkringsersättningarna minskade till 3 076 (3 104) miljoner kronor och skadekostnadsprocenten till 82,2 (89,0) procent. Driftkostnadsprocenten blev låga 16,2 (15,9) procent, medan försäkringsverksamhetens tekniska resultat ytterligare förbättrades till 459 (208) miljoner. Totalkostnadsprocenten uppgick till 98,5 (104,9) procent. - Skadeförsäkringsrörelsen har renodlats och ekonomin stabiliserats. Vi har nu ett skarpt fokus på konsumentmarknaden. Framtidsutsikterna ter sig ljusa, såväl vad gäller sakförsäkring som vår stora och tillväxtpräglade livförsäkringsverksamhet. Det säger Tore Andersson, som går i pension den 1 september. Anders Sundström tillträder då som ny vd för Folksam. Folksams halvårskommuniké i sin helhet finns på www.folksam.se under länken Press. För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, vd och koncernchef, tel 08-772 66 10 Mikael Öhlund, vice vd, ekonomidirektör, tel 08-772 65 32, mobil 0708-31 64 32 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20580/wkr0001.pdf Folksams halvårsresultat 2004: Fortsatt miljardvinst i livbolaget http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20580/wkr0003.pdf Folksams halvårskommuniké 2004

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar