Folksams lagförslag till kommunikationsministern: "Länka trafikbrott till bilpremien"

Folksams lagförslag till kommunikationsministern: "Länka trafikbrott till bilpremien" Trafikanter som bryter mot lagen orsakar tre gånger högre skadekostnad och ska därför få högre bilförsäkringspremie på grund av den skaderisk de utsätter sig själva och andra för. Det föreslår Folksam i ett förslag till Näringsdepartementet. Uppgifter om indraget körkort ska därför göras tillgängliga och utgöra individuellt underlag för bilpremien. - Individen själv har stor påverkan på trafiksäkerheten, därför måste samhället ge incitament som starkare motiverar till ett säkrare körsätt, säger Folksams biträdande forskningschef Maria Krafft. Folksams förslag är svaret på Näringsdepartementets upprop om nationell samling för att konkret öka trafiksäkerheten, där hastighet, bältesanvändning och rattonykterhet är prioriterade. En sänkning av genomsnittshastigheten med 10 procent (ca 10 km/h) skulle halvera antalet dödsfall och 90 liv om året skulle gå att rädda genom att ökad bältesanvändning. En stor andel av alla trafikdöda var alkoholpåverkade. Förslaget ställer krav på ökad öppenhet i myndigheternas register över dem som gör sig skyldiga till trafikbrott eller förseelser i trafiken. Vägverket utreder förslaget på departementets uppdrag. I Storbritannien och USA finns redan motsvarande möjlighet att koppla premie till trafikbrott. - Vi skulle kunna ge en premiesänkning för övriga försäkringstagare enbart genom att höja premien för den grupp som förlorar sina körkort. Det är ett rättvisare system för att komma åt de enskilda som bryter mot lagen och samtidigt gynna dem som gör rätt, säger Kjell Wirén, marknadschef sakförsäkringar på Folksam. - Trafikreglerna är till för att öka säkerheten, rädda liv och spara samhället stora pengar. Om de som konsekvent bryter mot lagen får en signal som slår mot plånboken kommer det att ge positiv effekt på trafiksäkerheten, säger Kjell Wirén. Idag träffas näringsliv och myndigheter i Umeå för att öka fokus på trafiksäkerhetsfrågan. De uppmanas av Vägverket Norr och landshövdingen i Västerbottens län att bidra med konkreta idéer för att hjälpa till att öka trafiksäkerheten. Förslaget är en av flera idéer från Folksam. - Trafiksäkerheten har förbättrats påtagligt i Sverige de senaste åren, bland annat med hjälp av vajerräcken, säkrare bilar och effektivare polisövervakning. Vi vet att hastighet, bältesanvändning och rattonykterhet är tre mycket viktiga områden för att rädda liv. En lagändring kan ge stor effekt utan att bli kostsam för samhället - den enskildes motivation att följa reglerna stärks och därmed ökar också säkerheten i trafiken, säger Folksams biträdande forskningschef Maria Krafft som tillsammans med Folksams forskningschef Anders Kullgren tagit fram förslaget. För ytterligare information, kontakta: Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel. 0708-31 68 35 Maria Krafft, biträdande forskningschef Folksam, tel. 0708-31 62 26 Kjell Wirén, marknadschef sakförsäkringar Folksam, tel. 0708-31 63 99 Presschef: Lars Åkerkvist, tel. 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Om Folksam Folksam har levererat trygghet till svenska folket sedan 1908. Ambitionen är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet. Det gör vi genom ett aktivt samhällsansvar, med förebyggande forskning inom trafiksäkerhetsforskning, miljö- och hälsofrågor och genom att använda vår kunskap om samhällsutvecklingen. Både för att minska uppkomsten av skador och för att ge människor motståndskraft att klara av dem. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031028BIT01360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031028BIT01360/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar