Folksams vd Tore Andersson: "Seriöst miljöarbete lockar kunder, det är inget att smyga med"

Report this content

Folksams vd Tore Andersson: "Seriöst miljöarbete lockar kunder, det är inget att smyga med" Sextiofem procent av svenskarna köper hellre varor och tjänster från företag som arbetar aktivt mot växthuseffekten än från företag som inte gör det. Det gäller kvinnor (69 procent) i något högre grad än män (61 procent). Uppgifterna kommer från en Sifoundersökning* som Folksam presenterar i morgon. Särskilt benägna att handla från företag som försöker motverka växthuseffekten är 30- till 49-åringar (70 procent). Det gäller framför allt kvinnor i denna åldersgrupp (79 procent). - Detta borde vara välkomna siffror för många företag, eftersom de pekar på nya affärsmöjligheter, säger Folksams vd Tore Andersson. När företagen använder sitt miljöarbete som konkurrensmedel påstås det ibland att trovärdigheten försvinner. Jag har aldrig förstått den logiken. - De flesta företag, särskilt storbolagen, kan inom den egna verksamheten genomföra stora miljö-förbättringar, som kommer en bred allmänhet till del. Det går att förena miljönytta med affärsnytta, potentialerna är stora. Det har Folksam visat genom sitt eget miljöarbete, säger Tore Andersson. Bolaget svarar för Sveriges enda kartläggning av miljögodkända byggmaterial, Byggmiljöguiden, och genomför just nu en motsvarande inventering av utomhusfärger. Man har miljösäkrat landets bilverkstäder och bilskrotar, som för att anlitas av Folksam nu måste klara upp till 73 specificerade miljöåtaganden, liksom man har antagit en transportpolicy som ställer hårda miljökrav på bensinförbrukning- och koldioxidutsläpp för alla hyr- och tjänstebilar (se lista på www.folksam.se). Dessutom presenterar bolaget årligen ett Klimatindex, som redovisar börsföretagens koldioxidutsläpp. Folksams miljöchef Jan Snaar konstaterar att bolagets miljöpraxis, som är inskriven i försäkringsvillkoren för personbilar och villa/fritidshus, kraftigt minskar de miljöeffekter som kan uppstå som en följd av bolagets verksamhet: - Vi försäkrar vartannat hem och var fjärde bil i Sverige; vi beställer byggreparationer för 800 miljoner kronor, bilreparationer för 1,2 miljarder och förser skadekunder med hyrbilar som kör över en miljon mil på svenska vägar varje år. När alla dessa tjänster utförs "grönt", det vill säga enligt den miljöpraxis vi utvecklat - då tar vi ett miljöansvar för effekterna av vår verksamhet, som bidrar till att göra hela Sverige grönare. Det största enskilda miljöhotet i vår tid utgörs ändå av klimatproblem kopplade till växthuseffekten: - Om tillräckligt många företag gör mer än de gör idag för att minska koldioxidsutsläppen i sina verksamheter, så kan vi skapa en effekt mot växthuseffekten., säger Jan Snaar. * Sifoundersökningen består av 1000 telefonintervjuer med 521 kvinnor och 479 män i åldrarna 15 - 65+. Intervjuerna genomfördes 7 - 10 oktober. Två diagram finns tillgängliga som bilaga till pressmeddelandet på www.folksam.se, där man också kan ta del av Folksams miljöarbete. Sifoundersökningen släpps i sin helhet i morgon kl 08.30 För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, vd Folksam, tel 08-772 66 10 Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, mobil 0708-31 69 63 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 00, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00850/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar