Första godkända försäkringspaketet till Sveriges muslimer lanseras under Ramadan

Första godkända försäkringspaketet till Sveriges muslimer lanseras under Ramadan Folksam och Sveriges Muslimska Råd har inlett ett unikt samarbete kring de vanligaste förekommande sakförsäkringarna, begravningsförsäkring samt fondsparande. Försäkrings- och fondpaketet har prövats och godkänts av det Europeiska rådet för fatwa och forskning. Godkännandet öppnar för Sveriges 350 000 muslimer att försäkra sig enligt svensk samhällsmodell och ändå leva enligt den muslimska solidaritetstanken. Muslimer som lever renlärigt får inte teckna försäkringar eller spara i räntebärande papper. För att underlätta integration i icke-muslimska samhällen har det Europeiska rådet för fatwa och forskning, bestående av experter på sharia-lagarna och koranen, godkänt muslimers anslutning till försäkringar i kooperativa försäkringsbolag. Beslutet att muslimerna kan teckna försäkringar som är en del av det svenska samhällssystemet är principiellt viktigt. Sveriges Muslimska Råds val av Folksam är heller ingen slump eftersom de vill samarbeta med ett kooperativt försäkringsbolag där vinsten inte går till ett fåtal, utan överskottet delas av de försäkrade. Denna rättvisetanke stämmer helt med den muslimska tanken om rättvisa mellan medmänniskor. Folksams och SMR:s försäkringserbjudande är öppet för alla muslimer i Sverige. I en gemensam försäkringskommitté kan SMR tillvarata muslimernas intressen och påverka muslimernas försäkringar hos Folksam. Alla frågor samt önskemål att teckna försäkringarna tas emot av Folksams flerspråkiga rikskundtjänst i Malmö, där man talar fjorton olika språk. Information finns även på www.folksam.se/smr Under ramadan beräknas omkring 200 000 muslimer besöka en moské och då ta del av rådets beslut samt försäkringserbjudandet genom imamen. Försäkringspaketet omfattar den speciellt framtagna begravningsförsäkringen samt hem-, villa-, bil- samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn och ungdomar. Den icke räntebärande Folksams Globala aktiefond föreslås till premie- och avtalspensionen. - Det är ett viktigt förtroende som SMR har gett. Samtidigt ger det oss i Folksam ytterligare en möjlighet att öka kunskapen om det svenska försäkringssystemet och förhoppningsvis också bidra till ökad integration i samhället, säger Stig Karels, förbundsansvarig på Folksam. Sveriges Muslimska Råd är en sammanslutning av ett hundratal muslimska församlingar runt om i Sverige. SMR:s mål är att utöver de religiösa intressena även tillvarata församlingarnas och medlemmarnas kulturella, sociala och ekonomiska intressen. För ytterligare information, kontakta: Stig Karels, förbundsansvarig Folksam, tel. 0708-31 65 46, stig.karels@folksam.se Presschef: Lars Åkerkvist, tel. 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031027BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031027BIT01100/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar