Fortsatt många skador på värmepumpar. Stora kostnader för villaägarna. Hög andel skador på nyare pumpar.

Fortsatt många skador på värmepumpar. Stora kostnader för villaägarna. Hög andel skador på nyare pumpar. Folksams statistik för skador på värmepumpar år 2002 visar att det totala antalet skador minskar något jämfört med perioden 1999-2001. Antalet skador på luft/luft- och luft/vatten-pumpar sjunker, men kostnaden per skada för denna pumptyp stiger med 30 procent. Skadorna på frånluftspumpar ökar drastiskt. Detta beror med största säkerhet på att köldmediet (propan) orsakar mängder med kompressorhaverier. Procentandelen skador som drabbar nyare pumpar (2-5 år) ökar också, från 50,6 till 63,1 procent. - En ökad försäljning medför givetvis att det finns flera pumpar som kan haverera, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Men om procentandelen pumpar som skadas när de är 2-5 år gamla ökar, kan man knappast tala om en kvalitetsförbättring jämfört med tidigare år. Att kostnaderna per skada för luft/luft och luft/vattenpumpar ökar med 30 procent beror på att reparatören i mycket högre utsträckning än tidigare byter ut pumparna i stället för att reparera. - Procentandelen utbyten för luft/luftpumpar som är 2-5 år gamla har ökat från 24,1 procent till 39,7 procent, säger Jan Snaar. Man har helt enkelt haft svårt att ersätta det nu förbjudna köldmediet R 22 med något som fungerar bra. Därför byter man ut pumparna i stället. Det blir ekonomiskt kännbart för de villaägare som investerat 25 -35 000 kronor i en sådan värmepump. Antalet skador på frånluftsvärmepumpar ökar med 20 procent. Den i särklass mest skadedrabbade modellen är AutoTerm 480 följd av Nibe Fighter 310P. AutoTerm 480 är i princip samma produkt som Elektro Standards Aquaes 480. Motsvarande gäller modellerna AutoTerm 380 respektive Elektro Standards Aquaes 380. - Sedan tillverkarna börjat använda R 290 propan som köldmedium har antalet skador ökat lavinartat, säger Folksams byggtekniske chef Karl- Eric Larsson. Kompressorhaverierna är nu så många att man kan tala om ett seriefel. Pumparna har med all säkerhet lanserats på marknaden i sådan hast att man inte hann se att propan inte var en bra lösning. Det får nu kunderna betala i stället. Antalet skador på berg-, mark- och sjövärmepumpar har också ökat, med cirka 20 procent. Även här ligger de flesta skadorna i gruppen 2-5 år, men utgörs mest av reparationer. - Här kan vi se en markant förändring beträffande hur många som byts ut. Tidigare byttes 25,3 procent av pumparna i denna åldersgrupp ut mot en ny. Nu är denna procentsats nere i 3,6 procent, säger Jan Snaar. Seriefelet på IVT Greenline 4 Puls belastar fortfarande produkten i statistiken, om än i mindre grad än tidigare. - En berg- eller markvärmeanläggning är den i särklass dyraste pumpinstallationen, eftersom den ersätter ett annat värmesystem fullt ut. Det är en stor investering för den enskilde villaägaren och därför är det extra viktigt att produkterna håller god kvalitet, understryker Jan Snaar - Även denna gång redovisas Folksams statistik utan hänsyn till antalet sålda produkter. Eftersom branschen inte vill offentliggöra sina försäljningssiffror har en sådan viktning inte varit möjlig att göra. Men ett alarmerande faktum för tillverkarna är att procentandelen skador som drabbar nyare pumpar (2-5 år) ökar från 50,6 till 63,1 procent. Den utvecklingen borde leda till eftertanke hos tillverkarna, avslutar Jan Snaar. För aktuella listor över skadefrekvens per fabrikat med mera, se www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63 Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef Folksam, tel 08-772 85 43, 0708-316 543 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00700/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00700/wkr0002.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00700/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00700/wkr0004.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se