Frågetecken försvinner för pensionsväljarna: Folksam står för återbetalningsskydd i premiepensionen

Frågetecken försvinner för pensionsväljarna: Folksam står för återbetalningsskydd i premiepensionen Idag beslutade Folksam att alla som placerar någon del av sitt premiepensionssparande i Folksam ska få ett kostnadsfritt återbetalningsskydd till och med år 2002. Det betyder att det fondvärde man sparat ihop kommer att utbetalas till de anhöriga i den händelse man själv avlider. Från och med år 2003 kommer sedan PPM att införa ett återbetalningsskydd för alla premiepensionssparare inom ramen för premiepensionssystemet. - Till dess har våra pensionssparare efterlevandeskyddet tryggat, säger Folksams livsparchef Urban Green. Med vår lösning behöver man dessutom inte lägga hela sitt premiepensionssparande i Folksam för att få del av skyddet. Det fondvärde premiepensionsspararen bygger upp hos oss, stort eller litet, kommer alltid att återbetalningsskyddas utan extra kostnad. Folksams premiepensionskunder ska inte heller behöva inkomma med något svarskort eller dylikt innan de kan omfattas av skyddet. - Vi diskuterar fortfarande vissa detaljer med PPM om hur detta bäst ska kunna lösas, säger Urban Green. Vår ambition är dock att kunderna automatiskt ska få gratis efterlevandeskydd, inte bara erbjudas möjlighet till det på villkor att man anmäler sitt särskilda intresse. - Den erfarenhet som finns av anmälningsförfaranden i sammanhang som dessa har visat att åtminstone 20 - 30 procent av de berörda aldrig skickar någon anmälan, eftersom man missat antingen erbjudandet eller svarsplikten eller bådadera. - Nästan alla omfattas av premiepensionen. Säkert vill nästan alla att det egna pensionssparandet hellre ska tillfalla familjen än det sk pensionskollektivet om man själv dör. Därför har vi tyckt att ett erbjudande om efterlevandeskydd som förutsätter någon form av intresseanmälan vore att urholka tryggheten i själva erbjudandet, avslutar Urban Green. För ytterligare information, kontakta: Urban Green, chef Folksam LivSpar, tel 08-772 63 46, 0708-31 52 26 Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/28/20000928BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/28/20000928BIT00760/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar