Julklappar till personalen omvandlas till bistånd

Julklappar till personalen omvandlas till bistånd Folksam skänker miljonbelopp till Kooperation Utan Gränser Årets julklapp till Folksams 3.500 anställda blir att skicka pengar till stöd för världens fattiga. De cirka 700.000 kronor som Folksampersonalens julklappar brukar kosta går nu direkt till "Kooperation Utan Gränser", den svenska kooperationens organisation för internationellt utvecklingssamarbete. Alla bidrag till "Utan Gränser" fyrdubblas sedan genom ett ramavtal med Sida. I detta fall blir det 2.800.000 kronor. Det innebär att Folksams aktuella bidrag blir värt sammanlagt 3.500.000 kronor i bistånd. - Vi vill förvalta traditionen med julgåvor till personalen på ett mer tidsmedvetet och nyttoinriktat sätt, säger Birgitta Rennerstam, personaldirektör på Folksam. - Att alla våra anställda får en pryl varje jul har ett begränsat värde. Nu går pengarna vi annars använt till julklappar till människor som behöver dem för något livsviktigt: utbildning, sjukvård, bättre bostäder, självförsörjande jordbruk med mera. - På så sätt kan vår begränsade gåva ändå bidra till att göra livet lite drägligare för många utsatta människor i utvecklingsländerna, säger Birgitta Rennerstam. Varje år betalar dessutom Folksams personal genom frivilligt löneavdrag cirka 250.000 kronor till "Utan Gränser". Denna summa fördubblas av Folksam och fyrdubblas sedan av Sida, vilket ger sammanlagt 2.500.000 kronor i rena biståndspengar. "Kooperation Utan Gränser" startades 1958 och har tretton medlemsorganisationer, däribland Folksam. Biståndsidén bygger på hjälp till självhjälp genom kunskap i samverkan. Det övergripande biståndsmålet är att ge världens fattiga makt och inflytande genom stöd till kooperativ utveckling och demokratiska folkrörelser. Alla samverkansprojekt godkänns av Sida men administreras av "Utan Gränser". Administrationskostnaderna uppgår till 6 procent av den totala omsättningen. "Utan Gränser" samarbetar med kooperativa organisationer i femton länder i Asien, Afrika och Latinamerika: Sri Lanka, Vietnam, Palestina, Kenya, Sydafrika, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay och Uruguay. För ytterligare information, kontakta: Birgitta Rennerstam, personaldirektör Folksam, tel 08-772 69 45, 0708-31 62 05 Hemsidor: www.folksam.se www.utangranser.com Presschef på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00550/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00550/bit0001.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar