• news.cision.com/
  • Folksamgruppen/
  • Machoattityder inom ishockeyn misstänks ligga bakom höga skadenivåer: "Hockeyspelare väljer bort gallermask. Därför är

Machoattityder inom ishockeyn misstänks ligga bakom höga skadenivåer: "Hockeyspelare väljer bort gallermask. Därför är

Report this content

Machoattityder inom ishockeyn misstänks ligga bakom höga skadenivåer: "Hockeyspelare väljer bort gallermask. Därför är tand- och käkskadorna lika många idag som på 70-talet." Försäkringsbolaget Folksam konstaterar i en ny undersökning att ishockeyspelare är betydligt mer utsatta för tand- och käkskador än utövare av andra lagidrotter - som till exempel rugby och fotboll. Närmare 60 procent av alla tandskador inom hockeyn orsakas av klubbor. Det är nästan uteslutande spelare utan gallermask som exponerar sig för dessa skador, vilka särskilt drabbar hockeyspelare över 20 år*. Det är då man enligt reglerna får börja spela utan gallermask. För alla yngre spelare är gallret obligatoriskt. Men även för dessa ökar nu tandskadorna. Det kan bero på att allt fler gör som sina äldre idoler och spelar utan gallret när det inte är match. Folksams undersökning har genomförts i samarbete med Ulf Glendor, tandläkare och forskare vid Linköpings universitet. Undersökningen omfattar 5000 tand- och käkskador inom idrotten, anmälda under åren 1994- 1997. Särskilt utsatta är lagidrotter med hårda kroppskontakter där klubbor används. Ishockeyn står för en tredjedel av skadorna. För att få ned den höga skadenivån inom hockeyn överväger nu Folksam att skapa ett utbildningspaket riktat mot tränare, domare och föräldrar. Om skadorna inte visar sig bli färre ens på lång sikt kan kraftiga premiehöjningar bli nödvändiga. - Den enskilda åtgärd som skulle få störst effekt i form av färre tand- och käkskador inom hockeyn vore att göra gallret obligatoriskt för alla, inklusive elitspelare, säger Lars-Inge Svensson på Folksam. Fast något sådant vet vi nästan säkert att vi inte skulle få gehör för idag. - Men även ett obligatorium för alla som spelar under elitnivå, oavsett ålder, skulle betyda oerhört mycket för att få ned skadorna. Och vi har exempel från andra tuffa idrotter, som visar att det går. Inom svensk rugby har man exempelvis lyckats halvera tand- och käkskadorna sedan 80- talets mitt. Damhockeyn positivt undantag Det har visat sig svårt att påverka de "machoattityder", som gör att nästan alla spelar utan galler och därmed exponerar sig för mångdubbelt högre skaderisker: - Man brukar säga att gallret är i vägen. Men vi har en misstanke om att den underliggande attityden är att bara "fegisar" använder galler, säger Lars-Inge Svensson. Därför har vi kompletterat den studie vi presenterar idag med en särskild attitydundersökning, som offentliggörs senare i vinter. - Uttryck som "gallerfjantar" är vanliga i dagens Hockeysverige, med ett viktigt undantag: damhockeyn. Där är ansiktsskydd obligatoriskt på alla nivåer, vilket också har lett till att tandskadorna är så fåtaliga att de knappt kan minska ytterligare. - Våra diskussioner med Ishockeyförbundet har varit konstruktiva. De tar vår aktuella undersökning och våra synpunkter på allvar. Vi kommer därför att fortsätta dialogen med förbundet, som vill hitta effektiva metoder för att minska antalet tand-och käkskador inom hockeyn så fort som möjligt, avslutar Lars-Inge Svensson på Folksam. * Från och med säsongen 2001 sänktes åldersgränsen till 18 år för obligatorisk gallermask. Folksams undersökning finns tillgänglig i sin helhet på www.folksam.se/tandskada För ytterligare information om undersökningen, kontakta: Lars-Inge Svensson, Folksam Idrottsskador, tel 08-772 87 14, 0708-31 52 17 Ulf Glendor, tandläkare och forskare, Hälsouniversitetet i Linköping, tel 013-14 05 08. 070-55 30 877 För kommentarer från Svenska Ishockeyförbundet, kontakta: Michael Englund, generalsekreterare Svenska Ishockeyförbundet, tel 08- 449 04 34,070-445 04 34 Presschef: Lars Åkerkvist. tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00640/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00640/wkr0003.pdf Bilaga