Ny lista på vinterdäck som är fria från giftig HA-olja

Report this content

Senast söndag ska vinterdäcken på: Ny lista på vinterdäck som är fria från giftig HA-olja Idag presenterar försäkringsbolaget Folksam en uppdaterad lista över vilka vinterdäck som är fria från gift- och cancerklassad HA-olja. Listan bygger på kemiska analyser av nya däck, vars tillverkare uppgivit att däcken inte innehåller HA-olja i slitbanan. För tolv av fjorton undersökta däck stämde tillverkarnas information. Men två tillverkare/importörer lämnade felaktiga uppgifter, nämligen Pirelli Tyre Nordic AB om däcket Pirelli Winter Ice Sport och Nordisk Däck Import AB om däcket Marshal KW 15. Dessa däck visade sig innehålla HA-olja, trots att tillverkarna hävdat motsatsen. - HA-oljor i bildäck är fortfarande ett stort miljöhot, även om de flesta däckfabrikanter nu gör vad de kan för att eliminera hotet, säger Folksams miljöchef Jan Snaar, som varje år testar vilka däck som är giftfria i samarbete med Projekt Grön Kemi i Göteborg . - Både Chalmers och Stockholms universitet har i studier påvisat höga halter av polyaromatiska kolväten i vår miljö och tycks också mena att de förhöjda halterna av dessa kolväten, som finns i alla HA-oljor, till betydande del beror på däckslitage. I samband med årets uppdatering av HA-oljefria vinterdäck gjordes även några stickprov på cykeldäck. Ett av dem visade sig innehålla HA-olja - något som det aldrig funnits något tekniskt behov för i cykeldäck. - Mängderna HA-olja som sprids från cykeldäck är sannolikt mycket marginella, säger Jan Snaar. Men eftersom det ändå är ett helt onödigt tillskott väcker det frågan om det finns fler gummiprodukter, som bidrar till den diffusa spridningen av giftiga oljor. Totalt 75 procent av vinterdäcken på den svenska marknaden beräknas nu vara fria från HA-olja. Såväl Folksams återkommande däcktester som motortidningarnas olika funktionstest bekräftar att det idag saknas behov av HA-olja i vinterdäck. Kemikalieinspektionen utreder för närvarande ett svenskt förbud mot HA-oljor i bildäck. Den nya listan över HA-oljefria vinterdäck till personbilar bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.folksam.se samt på Grön Kemis kommande hemsida www,gronkemi.nu. Statens Provningsinstitut har utfört den kemiska analysen av däcken. För ytterligare information: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, mobil 0708-31 69 63 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, mobil 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00380/wkr0002.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00380/wkr0003.pdf