Om löner och löneutveckling för vd Tore Andersson och övriga ledamöter i koncernledningen

Om löner och löneutveckling för vd Tore Andersson och övriga ledamöter i koncernledningen Med anledning av artiklar i Dagens Nyheter idag den 28 oktober vill Folksam meddela ett antal grundläggande fakta om löner och löneutveckling för vd och koncernledningsledamöter i Folksam. Inga bonus- eller optionssystem över huvud taget förekommer i Folksams ledning. Alla har enbart grundlön. Lönen för vd Tore Anderson idag är 2 397 000 kronor om året. Motsvarande snittlön 2002 för vd:ar sett över hela försäkringsbranschen var 4 935 000 kronor om året. I Folksam är vd-lönen per månad 193.000 kronor. Jämfört med vd-lönen i Folksam 1996 blir det en löneutveckling på 3 200 kronor eller knappt 2 procent, till dags dato räknat. Vd-lönen i Folksam delas upp enligt kostnadsfördelningsprincipen i förhållande till verksamhetens omfattning i respektive bolag. Folksams livbolag belastas med 52 500 kronor per månad. Resterande del av vd- lönebeloppet per månad belastar Folksams sakbolag. Jämförelser mellan samtliga befattningshavare i Folksams ledning och deras motsvarigheter i andra bolag utfaller på samma sätt: cheferna i Folksams ledning har regelmässigt löner som befinner sig under motsvarande medellöner i den övriga försäkringsbranschen. Ofta är de bland de lägst betalda på motsvarande befattningar. - Folksam är ett ömsesidigt bolag, det vill säga vi ägs av kunderna, och därför är det extra angeläget att hålla igen på kostnadsökningarna. Våra driftskostnader tillhör också branschens lägsta, såväl i livbolag som sakbolag, säger Folksams vd Tore Andersson. - Samtidigt är det viktigt att kunna rekrytera och behålla kompetent och duktig personal. Därför har det varit angeläget för oss att uppjustera ledningslönerna något under de två senaste åren. För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, vd Folksam, tel 08-772 66 10 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01350/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar