Över 30 procent beredda skära ned på bilåkandet

Report this content

Majoritet av svenska folket anser växthuseffekten orsakad av människan: Över 30 procent beredda skära ned på bilåkandet Försäkringsbolaget Folksam har låtit Sifo fråga svenska folket* hur de ser på växthuseffekten och sina egna möjligheter att göra något åt den. Av undersökningen framgår att sju av tio tillfrågade anser att det är människan som orsakar växthuseffekten. Bara 16 procent anser att den beror på naturliga klimatförändringar. Femtiofem procent av de tillfrågade tycker att växthuseffekten är allvarlig för deras egen del, medan 40 procent inte tycker det. I den förra gruppen är kvinnorna tio procent fler än männen (58 procent mot 48 procent). Bland äldre män är det däremot relativt få, 35 procent, som tycker att växthuseffekten är allvarlig. - Resultaten visar att ett globalt och svårgripbart miljöhot som växthuseffekten börjar få konkret innebörd i människors medvetanden, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Den gängse bild som brukar framtona när man diskuterar växthuseffekten är annars att åtgärder för att komma tillrätta med problemet från regeringar, myndigheter och storföretag är både otillräckliga och verkningslösa. - Debatten har präglats av lika delar larmsignaler och uppgivenhet. Men nu börjar trycket i hela klimatfrågan att växa underifrån. Det är en viktig signal både till politiker och företag. Hela 31 procent av alla tillfrågade i undersökningen svarar att de är beredda att minska sin egen bilkörning och välja miljövänligare bilar i syfte att minska växthuseffekten. Det gäller framförallt människor i åldersgruppen 30-49 år. Var femte person i undersökningen (18 procent), framför allt de yngre, är villiga att åka mer kollektivtrafik. - Alltfler människor känner sig personligt berörda av klimatfrågan. Många är dessutom beredda att förändra sitt vardagliga beteende för att bidra till frågans lösning. Man kan tolka detta som en tydlig uppmaning till alla företag, vars verksamhet adderar till växthuseffekten, att visa samma praktiska engagemang. - Om tillräckligt många företag gör mer än de gör nu för att minska framför allt koldioxidutsläppen i sina verksamheter, så kan vi skapa en effekt mot växthuseffekten, säger Jan Snaar. * Undersökningen består av 1000 intervjuer med 521 kvinnor och 479 män i åldrarna 15 - 65+. Intervjuerna genomfördes 7 - 10 oktober. Diagram och mer detaljerade resultat finns tillgängliga som bilaga till pressmeddelandet på www.folksam.se, där man också kan ta del av Folksams eget miljöarbete. För ytterligare information, kontakta: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, mobil 0708-31 69 63 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021118BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021118BIT01120/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar