Säkerheten riskerar glömmas bort när företagen börjar köpa miljöbilar

Säkerheten riskerar glömmas bort när företagen börjar köpa miljöbilar "Trenden att fler företag och organisationer nu köper miljöbilar är mycket positiv. Men när man ser vilka bilmärken som köps in verkar det som om säkerhetsaspekten av bilinköpen förbises. Det kan få allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten i framtiden. Företagens nybilsköp sätter ribban för hela den svenska bilparkens standardnivå för lång tid framåt, både vad gäller säkerhet och miljövänlighet. Därför presenterar Folksam listan som visar att fem av elva nya miljöbilar redan idag kombinerar hög säkerhet med goda miljöprestanda". Det säger Maria Krafft, biträdande forskningschef på Folksam. De säkerhetskriterier som alla nytillverkade bilar, även miljöbilar, bör nå upp till omfattar godkända krocktestvärden av EuroNcap, speciellt whiplashskydd, antisladdsystem och bältespåminnarsystem. - Även om bara en miljöbil -Toyota Prius - ännu klarar samtliga säkerhetskriterier, så finns det alltså flera mycket goda alternativ att välja på, säger Maria Krafft.. Näringslivet verkar i allt ökande grad berett att satsa på miljöbilar som företagsfordon. Nyligen bildades nätverket "Minst en miljöbil per företag", vari bland annat Ikea, Sveriges Television, DHL, Samhall, Tullverket och Stockholms Landsting ingår. Det uttalade målet för exempelvis Ikea är att ha mellan 75 och 100 miljöbilar 2005. Sedan april i år har företaget köpt 33 stycken Ford Focus, en bil som har goda miljöprestanda men saknar såväl whiplashskydd som antisladdsystem och godkänd bältespåminnare. - Näringslivet måste se mera till hållbarhetstanken när de gör sina bilinköp, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Att rädda flera liv i trafiken är lika grundläggande för vår miljö som att rädda miljön genom fler miljöbilar. Man behöver inte välja bort den ena för att få det andra, vilket vår sammanställning också visar. Nybilsparken styr framtidens utbud. Företag och organisationer har stor andel av alla nybilsköp, medan privatpersoner oftast köper begagnat. - Vi talar om vilka bilar som ska rulla på vägarna de närmaste 15 - 20 åren. Eftersom företag och myndigheter sätter trenden på området är det oerhört viktigt att säkerhetsaspekten inte förbises, understryker Maria Krafft. - Det är verkligen inga marginella effekter som tappas bort om man köper nya miljöbilar som inte uppfyller moderna säkerhetskriterier*. Bilar med antisladdsystem har exempelvis visat sig minska olycksrisken för personskador med mellan 20 och 40 procent, beroende på väglag. Och med ett avancerat whiplashskydd i bilen halverar man skaderiskerna för 70 procent av alla personskador i trafiken som idag leder till kroniska besvär, nämligen whiplashskadorna, avslutar Maria Krafft. * Vilka säkerhetskriterier som bör tillämpas framgår av bilagan till detta pressmeddelande, som även innehåller listan där Folksam rankar säkerhetsstandarden hos miljöbilarna på marknaden. Folksam tillämpar dessutom en egen kravspecifikation för vilka bilar som är både säkra och miljövänliga (se www.folksam.se) vid alla inköp av företagsbilar. För ytterligare information, kontakta: Maria Krafft, biträdande forskningschef Folksam, tel 08-772 71 84, 0708-31 62 26 Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63 Presschef: Lars Åkerkvist tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00570/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00570/wkr0003.doc Bilaga

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se