Sakkoncernens resultat förbättrat med 1,5 miljarder kronor

Folksams bokslut för 2002: Sakkoncernens resultat förbättrat med 1,5 miljarder kronor Moderbolaget Folksam Sak redovisar före bokslutsdispositioner och skatt ett överskott på 90 miljoner kronor, jämfört med -1 473 miljoner kronor 2001. Folksam är det enda stora sakförsäkringsbolaget som redovisar ett positivt resultat för fjolåret. Trots minussiffror i livbolaget till följd av den fortsatt negativa utvecklingen på världens aktiemarknader behåller Folksam sin marknadsposition som tredje största bolag inom liv- och fondförsäkring. Samtidigt är livbolagets totalavkastning på förvaltat kapital bäst i branschen. Solvensgraden för Folksam Liv var vid årsskiftet betryggande 120 procent. - För att trygga Folksams position som fullsortimentsbolag för de svenska hushållen har det varit nödvändigt att renodla vårt affärsfokus till konsumentmarknaden och bereda väg för ökad lönsamhet. Därför har vi lämnat mindre lönsamma segment som återförsäkring och företagsförsäkring, samtidigt som vi har sett till att växa snabbt på marknaden för livförsäkringssparande, med särskild inriktning på tjänstepensionerna, säger Folksams vd Tore Andersson. - Det är glädjande att de senaste årens omstruktureringar och förbättringsåtgärder har fått avsedd verkan och nu börjar ge resultat i form av kraftiga resultatförbättringar. Vi har gjort allt vi kan av egen kraft för att positionera oss rätt på en orolig marknad under hårt omvandlingstryck. Nu har vi skapat goda förutsättningar för att motsvara de svenska hushållens krav på försäkring och sparande till konkurrenskraftiga priser och avgifter. Ett styrkebesked under 2002 var den jämförelsevis mycket goda totalavkastning på förvaltat kapital, som Folksam uppnådde både inom sak- och livbolag. I Folksams sakbolag blev avkastningen 4,1 procent, vilket är 7,0 procentenheter bättre än branschgenomsnittet på -2,9 procent. I livbolaget uppnådde Folksam en totalavkastning på -2,4 procent. Det är 7,3 procentenheter bättre än livbranschens genomsnitt -9,7 procent. En tidig och konsekvent genomförd omviktning av placeringsportföljerna mot lägre ränterisk och aktieandel har varit genomgående inslag i Folksams placeringsstrategi under 2002. Folksam Liv-koncernen redovisar 2002 ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -4 816 miljoner kronor, en liten förbättring jämfört med -4 976 miljoner kronor 2001. - Läget för livförsäkringsbranschen är fortfarande bekymmersamt på kort och medellång sikt, säger Tore Andersson. Men som bevis på vår egen relativa uthållighet vill jag ändå framhålla att vi lyckats slå vakt om vår marknadsposition och hålla förlustsiffrorna på en nivå som få konkurrerande livbolag kunnat matcha - samtidigt som vi lyckats bäst i branschen med förvaltningen av livbolagets medel. - Det gäller inte bara att leverera stora överskott när tiderna är goda. Eldprovet för ett livbolag består i att minimera kapitalets värdeminskning när en djup börsnedgång slår mot hela livsparmarknaden, avslutar Tore Andersson, vd i Folksam. För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, vd Folksam, tel 08-772 66 10 Mikael Öhlund, vice vd och ekonomidirektör Folksam, tel 08-772 65 32, 0708-31 64 32 Folksams bokslutskommuniké medföljer som bilaga till detta pressmeddelande. Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00720/wkr0002.doc Bokslutskommuniké http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00720/wkr0003.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se